Sborník 2007
Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století, Praha, Academia – KLP 2008, 521 stran, čb. a bar. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 978-80-200-1584-6 (ISBN 978-80-86761-56-2) K vydání připravili Kateřina Bláhová a Václav Petrbok.

Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století

Zdeněk Hrbata

Území exotiky
9–18, resumé s. 18

Kolem světa a ještě dál

Michal Wanner

Kontakty českých zemí s Orientem 1780–1914 v zrcadle pramenů českých archivů
21–37, resumé s. 37

Vladimír Rozhoň

Zámoří v povědomí české společnosti
38–53, resumé s. 53

Tomáš Winter

„Tu šklebily se ohyzdné figury lidské...“ K charakteristice mimoevropských kultur v českých cestopisech 19. století
54–66, resumé s. 66

Adéla Macková – Hana Navrátilová

Egypt a čeští cestovatelé na přelomu 19. a 20. století
67–78, resumé s.

Jiří Martínek

První české cesty kolem světa
79–86, resumé s. 85–86

Milena Secká

Exotika v knihovně Náprstkova muzea aneb Celý svět na stereoskopech
87–90, resumé s. 90

Dálný východ a české země

Lucie Olivová

Čínské salony na zámku Trója
93–108, resumé s. 108

Filip Suchomel

Evropští fotografové v Japonsku a Japonsko v evropské fotografii 2.poloviny 19.století
109–121, resumé s. 120–121

Kenichi Abe

Emil Orlik – malíř z Prahy, dřevorytec v Tokiu
122–125, resumé s. 125

Helena Heroldová

Příběh jedněch botiček
126–133, resumé s. 132–133

Evropská exotika

Zdeněk Hojda

Na exotickém severu? Čeští návštěvníci skandinávských zemí na sklonku 19. století
137–155, resumé s. 154–155

Daniel Řehák

Irsko jako téma a obraz v české literatuře 19. století. Exotika aneb výlučnost cizí i vlastní
156–167, resumé s. 167

Marek Krejčí

Daleký či blízký? Evropský Balkán očima malířů z Česka
168–182, resumé s. 182

Miloslav Szabó

Imaginácia a odlišnosť. Slovenskí literáti a publicisti o Balkánskej kríze v rokoch 1875 až 1878
183–194, resumé s. 194

Milan Ducháček

Na nádraží mě uvítal nápis „Pozor na zloděje a vrahy“. Kavkazské cesty Karla Chotka
195–206, resumé s. 205–206

Jana Kepartová

Antický svět v 19. století: Blízký, nebo vzdálený?
207–218, resumé s. 218

Doma, přesto cizí

Jiří Rak

Exotismus doma aneb Venkov versus město
221–227, resumé s. 227

Jan Randák

Cizí v životních světech lidového prostředí na počátku 19. století
228–234, resumé s. 234

Josef Šebesta

Pastýřská píseň – cizí element české hudební kultury 19. století?
235–244, resumé s. 244

Jaroslav Douša

Některé prvky života císaře Rudolfa II. viděné očima českého 19. století
245–256, resumé s. 256

Martin Franc

Jak chutná žirafa aneb Cizí a exotické na stole z pohledu gastronomické literatury habsburské monarchie 1. poloviny 19. století
257–266, resumé s. 266

Exotika v teple domova

Ondřej Sládek

Obraz Indie v české literatuře 19. století
269–282, resumé s. 282

Veronika Faktorová

Proměny exotiky v cestopisech a cestopisných zprávách v časopisech doby předbřeznové
283–292, resumé s. 292

Věra Brožová

Robinson v Čechách. K českým adaptacím Defoova Robinsona v 19. století
293–305, resumé s. 305

Jana Pácalová

Božena Němcová a (slovenská) rozprávka
306–318, resumé s. 317–318

Michal Topor

Zeyerův „nejkrajnější východ“
319–329, resumé s. 329

Michal Jareš

Krvavý masopust oregonský aneb Svět „amerického“ detektiva Léona Cliftona jako exotika pro nenáročného čtenáře
330–336, resumé s. 336

Exotika na scéně

Marta Ottlová – Milan Pospíšil

K repertoáru exotismů v české hudbě 19. století
339–353, resumé s. 353

Jiří Kopecký

Řekové u českých skladatelů 19. století
354–366, resumé s. 366

Božena Brodská

Charakterní tance na jevišti 19. století
367–374, resumé s. 374

Věra Ptáčková – Taťána Součková

Česká scénografie konce 19. století. Excelsior, 1885
375–386, resumé s. 385–386

Hanuš Jordan

Cirkusy, menažérie, panoptika
387–401, resumé s. 401

Přesazená exotika

Václav Větvička

Cizí, jiné, exotické rostliny v českých zahradách 19. století
405–412, resumé s. 412

Taťána Petrasová

„Bez čínských zpotvořenin.“ Diskuse o Chambersovi v Čechách?
413–422, resumé s. 422

Roman Prahl

Osvojování „exotismů“ v příležitostné architektuře dlouhého 19. století
423–434, resumé s. 434

Jindřich Vybíral

František Schmoranz a vynález orientalismu
435–442, resumé s. 442

Petr Štember

Orientální banket u Samsona. Orientalistická malba v Čechách konce 19. století
443–453

Karel Kolařík

Domácí a cizí v poetice alb stolní společnosti Mahabharata
454–462

Jan Mergl

Nic není nemožné – české orientalizující sklo
463–471, resumé s. 471

Jana Nová

Exotika v jablonecké bižuterii
472–476, resumé s. 476

Xavier Galmiche

„Vergiliovské bytí moravských Slováků.“ Setrvačnost představy českých zemí jako země divů v době symbolismu
477–485, resumé s. 484–485
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6