Sborník 2007
Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století, Praha, Academia – KLP 2008, 521 stran, čb. a bar. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 978-80-200-1584-6 (ISBN 978-80-86761-56-2) K vydání připravili Kateřina Bláhová a Václav Petrbok.

seznam vyobrazení

**Michal Wanner, Kontakty českých zemí s Orientem 1780-1914 v zrcadle pramenů českých archivů**
s. 25: 1. Ukázka politické zprávy rakouských úřadů informující o cestě Jana Nerudy do Orientu v roce 1870 z Národního archivu v Praze. Národní archiv, Ministerstvo zahraničních věcí, Vídeň, inv. č. 244, sign. 517.
s. 31: 2. Pohled na chrám Božího hrobu v Jeruzalémě, ukázka ze Sbírky grafických listů, kreseb a maleb, Praha, dodatky II, IV/1.
s. 33: 3. Pohled na východní bránu mešity Džamá Masdžíd v Dillí, ukázka se Sbírky grafických listů, kreseb a maleb v Národním archivu v Praze. Národní archiv, Sbírka grafických listů, kreseb a maleb, Praha, inv. č. 654, I/1.

**Vladimír Rozhoň, Zámoří v povědomí české společnosti**
I. Plakát zvoucí na výstavu Enrique Stanko Vráze. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, inv. č. GP 17.295
s. 41: 1. Plakát zvoucí na Holubovu přednášku v Holicích dne 15. prosince 1880. Archiv Památníku dr. Emila Holuba, Holice.
s. 47: 2. Dobová fotografie Holubovy Africké výstavy z roku 1892. Archiv autora.
s. 51: 3. Bella na dobové fotografii, 1879. Archiv Památníku dr. Emila Holuba, Holice.
s. 52: 4. Čerwuiš pózující pro žurnalisty na Žofíně. Archiv autora.

**Tomáš Winter, "Tu šklebily se ohyzdné figury lidské..." K charakteristice mimoevropských kultur v českých cestopisech 19. století**
s. 57: 1. Theodore Galle podle Stradana (Jana van der Straet), Vespucci přistávající v Americe, rytina, 70.-80. léta 16. století. Repro: Frances S. Connelly, The Sleep of Reason: Primitivism in Modern Art and Aesthetics 1724-1907, University Park, Pennsylvania 1995.
s. 59: 2. Anonym, Kynokefalové (Kanibalové s psími hlavami), dřevořez z knihy Lorenze Friese, Uslegung der Mercarthen oder Carta Marina, Strasbourg 1525. Repro: htttp://www.holycross.edu/departments/mll/cstone/survey/canefalles.jpg.
s. 60: 3. Anonym podle Hanse Stadena, Výjev s brazilskými kanibaly, dřevořez z knihy Hanse Stadena, Wahrhaftige Historia und Beschreibung eyner Landschafft der Wilden, Nacketen, Grimmigen Menschfresser-Luethen in der Newenwelt America gelegen, Marburg 1557. Repro: Hugh Honour, The New Golden Land: European Images of America from the Discoveries to the Present Time, New York 1975.
s. 61: 4. Anonym podle Hanse Stadena, Výjev s brazilskými kanibaly, mědirytina z knihy Theodora de Bry, Dritte Buch Americae, Frankfurt 1593. Repro: Hugh Honour, The New Golden Land: European Images of America from the Discoveries to the Present Time, New York 1975.
s. 62: 5. Philippe Galle, America, mědirytina, 1581-1600. Hugh Honour, The New Golden Land: European Images of America from the Discoveries to the Present Time, New York 1975.
s. 63: 6. Frontispis knihy Ferdinanda Gorgese, America Painted to the Life. A True History of the Originall Undertakings of the Advancement of Plantations into those Parts, with a Perfect Relation of Our English Discoveries, Shewing Their Beginning, Progress, and Continuance, from the Year 1628 to 1658, London 1658-9. Repro: http://special.lib.gla.ac.uk/images/exhibitions/Americana/K.7.7_tpwf.jpg.

**Milena Secká, exotika v knihovně Náprstkova muzea aneb Celý svět na stereoskopech**
II. Skupina dívek z ostrovů Karolína, stereoskop, Berlím, 1878. Náprstkovo muzeum, Praha
III. Enrique Stanko Vráz před sochou Buddhy v Kamakuře (Japonsko), stereoskop, Kolín, 19. století. Náprstkovo muzeum, Praha
IV. Chicago po velkém požáru v roce 1871, stereoskop, Chicago, 1871. Náprstkovo muzeum, Praha.
s. 89, 1. Fasáda menšího kamenného chrámu v Abú Simbel v Núbii z doby Ramsese Velikého, stereoskop na skle, Londýn, 19. století. Náprstkovo muzeum, Praha.

**Lucie Olivová, Čínské salony na zámku Trója**
V. Qinská cesta, nástěnná malba s ozdobným rámem na západní stěně vnitřního čínského salonu (IIIc zámku v Tróji. Foto: Hana Hamplová.
VI. Kantonská slavobrána, nástěnná malba na jižní stěně rohového čínského salonu (Ib) zámku v Tróji. Foto: Hana Hamplová.
VII. Porcelánová pagoda nedaleko Nankingu, nástěnná malba na východní stěně rohového čínského salonu (Ia) zámku v Tróji. Foto: Hana Hamplová.
VIII. Luoyangský most v provincii Fujian, nástěnná malba na východní stěně středního čínského salonu (IIb) zámku v Tróji. Foto: Hana Hamplová.
s. 96, 1. Výklenek v rohovém čínském salonuzámkuv Tróji. Foto: Hana Hamplová.
s. 101, 2. Porcelánová pagoda na rytinách u Fischera (nahoře) a Nieuhoffa (dole). Foto: archiv autorky.
s. 103, 3. Dvojportrét čínských dam z Kircherovy knihy China illustrata. Znaky v kartuších umístil malíř na slavobránu ja jižní stěně v rohovém čínském salonu (Ib) zámku v Tóji. Foto: archiv autorky.

**Filip Suchomel: Evropští fotografové v Japonsku a Japonsko v evropské fotografii druhé poloviny 19. století**
IX. Felice Beato, Dvě krasavice ležící u lucerny andon, kolem 1870. Soukromá sbírka. Repro: Archiv autora.
X. Raimund von Stillfried-Ratenicz, Čtyři bojovníci, kolem 1874. Národní památkový ústav - Státní zámek Lysice.
s. 110, 1. Japonští trosečníci zachránění americkou lodí. Fotografie, které pořídil Harvey R. Marks, publikované formou rytiny v The Illustrated News (22.1.1853, New York). Repro: Archiv autora.
s. 112, 2. Eliphalet Brown jr., Endó Matazaemon s doprovodem v Hakodate, 1854. Yokohama Museum of Art. Repro: Archiv autora.
s. 113, 3. Eliphalet Brown jr., Endó Matazaemon s doprovodem v Hakodate, 1854, verze publikovaná v The Illustrated London News v roce 1855. Repro: Archiv autora.
s. 114, 4. Eliphalet Brown jr., Japonský šlechtic, 1854. Repro: Archiv autora.
s. 115, 5.. John Wilson, Chrám Kawasaki Daiši, reprodukce v německém periodiku Die Illustrierte Zeitung, 1861. Repro: Archiv autora.
s. 116, 6. Felice Beato, Rezidence klanu Šimazu v Edu, konec 60. let 19. století. Repro: Archiv autora.
s. 119, 7. Michael Moser (?), Most Kóraibaši v Ósace, asi 1872. Národní památkový ústav - Státní zámek Lysice.

**Helena Heroldová, Příběh jedněch botiček**
s. 127, 1. Ching Ling Foo s rodinou na návštěvě u Náprstků, třetí zleva v zadní řadě Joe Hloucha, 1905. Knihovna Náprstkova muzea, č. 176-25.
s. 128, 2. "Joe Hloucha, baron Eitaró Nambu z Japonska a čínská artistická skupina Čing-Ling-Fu ze Šanghaie návštěvou v Náprstkově muzeu dne 3. 4. 1905." Náprstkovo muzeum, Archiv Hloucha, 23/6a.
s. 129, 3. Čínští artisté v expozici Náprstkova muzea, v pozadí urna s popelem Vojty Náprstka. Knihovna Náprstkova muzea, č. 176-23.
s. 131, 4. Zlaté lilie z hedvábného saténu v severočínském stylu, jež daroval Náprstkovu muzeu Ching Ling Foo v roce 1905. Náprstkovo muzeum, inv. č. 1903.

**Zdeněk Hojda, Na exotickém severu? Čeští návštěvníci skandinávských zemí na sklonku 19. století**
s. 139, 1. Mapa cest Josefa Wünsche, Josefa Štolby a Jiřího Gutha Jarkovského do skandinávských zemí v letech 1874-1902.
s. 141, 2. Fotografie Josefa Štolby v kostýmu cestovatele, b. d. Ateliérové foto firmy Eckert a Müller. Památník národního písemnictví - Literární archiv, Praha.
s. 147, 3. Ukázka z deníku Josefa Štolby z cesty do severního Švédska v létě 1884: náčrt laponské obuvi. Památník národního písemnictví - Literární archiv, Praha.
s. 153, 4. Ukázka ilustrační práce: kodaňská burza na soudobé pohlednici a na ilustrační rytině ve Štolbově knize Na skandinávském severu. Památník národního písemnictví - Literární archiv, Praha.

**Daniel Řehák, Irsko jako téma a obraz v české literatuře 19. století. Exotika aneb Výlučnost cizí i vlastní**
s. 161, 1. Karel Tůma (1843-1917). Repro: Zlatá Praha XIX, 1901/02, s. 479.
s. 164, 2. Gustav Dörfl (1855-1902). Repro: Zlatá Praha XIX, 1901/02, s. 418.

**Marek Krejčí, Daleký či blízký? Evropský Balkán očima malířů z Česka**
s. 175, 1. Cestovní malířské potřeby Františka Bohumíra Zvěřiny. Památník F. B. Zvěřiny v Hrotovicích.
s. 176, 2. František Bohumír Zvěřina, Bóra v horách, skica. Památník F. B. Zvěřiny v Hrotovicích.
s. 177, 3. František Bohumír Zvěřina, Černá hora. Památník F. B. Zvěřiny v Hrotovicích.
s. 179, 4. Ludvík Kuba, Guslar z Boky. Repro: Nada (Sarajevo), 1895.
s. 181, 5. Karel Liebscher, Partie z Počitelju s mešitou. Repro: Nada (Sarajevo), 1897, s. 149.

**Milan Ducháček, "Na nádraží mě uvítal nápis ´Pozor na zloděje a vrahy´." Kavkazské cesty Karla Chotka**
s. 197, 1. Rodina českého vystěhovalce sládka Adolfa Vojtěchovského, jenž Chotkovi poskytl nezbytné badatelské zázemí. Uprostřed Chotkova pozdější manželka Marie Vojtěchovská. Soukromé vlastnictví rodiny Chotkovy.
s. 199, 2. Krajina v okolí kozácké stanice Labinskaja. Soukromé vlastnictví rodiny Chotkovy. Foto: Karel Chotek.
s. 201, 3. Mapa obou Chotkových cest (výchozí bod - stanice Labinskaja). Rekonstrukce M. Ducháček.
s. 203, 4. Obchod v jihoabchazském aulu. Soukromé vlastnictví rodiny Chotkovy. Foto: Karel Chotek.
s. 204, 5. Karel Chotek v době bratislavské profesury, 1929. Soukromé vlastnictví rodiny Chotkovy. Foto: Langhans.

**Jana Kepartová, Antický svět v 19. století: blízký nebo vzdálený?**
s. 217, 1. Anonym, Soptění Vesuvu, pohled zblízka nedaleko jícnu. Repro: Světozor VI, 1872, příloha k č. 22, 31. 5., s. 262.

**Božena Brodská, Charakterní tance na jevišti 19. století**
s. 369, 1. Čínská baletní čísla. Archiv autorky.

**Věra Ptáčková - Táňa Součková, Česká scénografie konce 19. století: Excelsior, 1885.**
XI. Návrhy kostýmů Alfreda Edela a Františka Kolára pro pražskou inscenaci baletu Excelsior: a) Génius Temnoty; b) Génius Světla; c) Proslulost; d) Síla; e) Papin; f) Alessandro Volta; g) Mandarín; h) Indián; i) Africký otrok; j) Novaja Zemlja; k) Uhersko; l) Čechie. Archiv Národního divadla v Praze, sign. S B 22.
s. 376, 1. Program k baletu Excelsior v milánské Scale, 1881. Archiv opery Národního divadla v Praze.
s. 377, 2. Povolení c. k. pražského policejního ředitelství k provozování baletu Excelsior, 1885. Archiv Národního divadla v Praze.
s. 383, 3. Návrh scény ke třetímu a čtvrtému jednání pražské inscenace byletu Excelsior. Archiv Národního divadla v Praze, sign. S B 22a.

**Hanuš Jordan, Cirkusy, menažerie, panoptika**
s. 389, 1. Cedule druhého doloženého cirkusového vystoupení v Čechách - jezdeckého představení Kryštofa de Bacha, 27. 7. 1803. Sbírka plakátů Divadelního oddělení Národního muzea (DO NM) v Praze, č. př. HM 6-581/62, sign. P-5-A-1-1.
s. 391, 2. Cedule zvoucí na Circus Gymnasticus Kryštofa de Bacha, 24. 1. 1818. Sbírka plakátů DO NM, č. př. HM 6-581/62, sign. P-5-A-1-2.
s. 395, 3. Cedule zvoucí na předvádění krokodýlů otcem a synem Advinentovými v pražském Platýzu. Sbírka plakátů DO NM, č. př. HM 6-581/62, sign. P-5-A-12.1.
s. 398, 4. Cedule kabinetu voskových figur Antona Hahna. Sbírka plakátů DO NM, č. př. HM 6-581/62, sign. P-5-A-1-18.1.
s. 400, Vousatá žena. Hlava figury z panoptika manželů Stejskalových, vyrobená v Hamburku po roce 1890, s pozdějšími zásahy. Snímek před restaurováním Ninou Jindřichovou. Národní muzeum v Praze, č. př. HM 4-77.328. Foto: Nina Jindřichová.

**Taťána Petrasová, "Bez čínských zpotvořenin." Diskuse o Chambersovi v Čechách?**
s. 415, 1. William Chambers, Věž u Kantonu, Traité des édifices, ... des chinois, Paris 1776. Foto: Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i., Zdeněk Matyásko.
s. 418, 2. Zaměření Čínského pavilonu, park Krásný Dvůr, 1797 (stav 1950). Národní památkový ústav Praha, archiv plánové dokumentace, PPOP-992-5-213.
s. 419, 3. Čínský pavilon, park Krásný Dvůr, 1797 (stav po rekonstrukci, 1976). Foto: Národní památkový ústav Praha, Josef Ehm.

**Roman Prahl, Osvojování "exotismů" v příležitostné architektuře dlouhého 19. století**
s. 427, 1. Wilhelm Gail, Model Slavína pro Tupadly u Liběchova, 1840. Foto: Národní muzeum v Praze.
s. 429, 2. A. B. Hubback, Nádraží v Kuala Lumpur, 1910. Repro: Archiv autora.
s. 430, 3. Soubor pavilonů světové výstavy v Paříži, 1900. Repro: Archiv autora.
s. 430, 4. René Binet, Hlavní brána Světové výstavy v Paříži, 1900. Repro: Archiv autora.
s. 433, 5. Rudolf Koukola, Pavilon papírenství na pražské Jubilejní výstavě, 1891. Repro: Světozor.

**Jindřich Vybíral, František Schmoranz a vynález orientalismu**
s. 439, 1. František Schmoranz - Jan Machytka, Archa úmluvy ze synagogy v Pardubicích, 1879. Repro: Zprávy spolku architektů a inženýrů 1879.
s. 441, 2. František Ženíšek, Posmrtný portrét Františka Schmoranze, 1892. Repro: Světozor XXVI, 1892.

**Petr Štembera, Orientální banket u Samsona. Orientalistická malba v Čechách na konci 19. století**
s. 449, 1. Hans Makart, Die Japanerin, 1875. Landesmuzeum Linz. Repro: Verborgene Impressionen. Japonism in Wien 1870-1930, Wien 1990, s. 162.
s. 449, 2. Karel Pavlík, Exotická dívka, cca. 1885. Soukromá sbírka, Praha. Repro: Archiv autora.
s. 451, 3. Josef Douba, Abisag, 1888. Repro: Světozor XXV, 1891, s. 581.

**Karel Kolařík, Domácí a cizí v poetice alb stolní společnosti Mahabharata**
s. 457, 1. Václav Jansa, kresba v albu Mahabharata sama sobě, 1893-1894. Archiv Národní galerie v Praze.
s. 459, 2. Jedna z variací na téma kostlivců v albu Mahabharata sama sobě, 1893-1894. Archiv Národní galerie v Praze.
s. 461, 3. Velhoušť, kresba v albu Mahabharata sama sobě, 1893-1894. Archiv Národní galerie v Praze.

**Jan Mergl, Nic není nemožné - české orientalizující sklo**
XII. Váza v "japonském" stylu, barevně vrstvené sklo, malba emaily a zlatem, 1877. Harrachovská sklárna, Nový svět, pro firmu Riedel a Kellner, Karlovy Vary. Foto: Archiv autora.
XIII. Dekor indické lakové práce. Repro: Owen Jones, The Grammar of Ornament, London 1856, tab. LIV*.
XIV. Váza v "indickém" stylu, návrh J. Petříček, mramorované opálové sklo, malba emaily a zlatem, asi 1888. Harrachovská sklárna, Nový svět, z kolekce pro světovou výstavu v Paříži 1889. Foto: Archiv autora.
XV. Váza s draky a ptáky, opálové sklo, hutně tvarované, malba emaily a zlatem, kolem 1885. Harrachovská sklárna, Nový svět. Foto: Archiv autora.
s. 467, 1. Vázy v "japonském" stylu pro firmu Riedel a Kellner, kresby v zákresové knize Harrachovské sklárny, 1877. Foto: Archiv autora.
s. 469, 2. Orientalizující sklo ve sbírce Odborné sklářské školy v Kamenickém Šenově, kopie podle prací P. J. Brocarda a J. D. Imbertona a realizace návrhů L. CHilly. Repro: Die kaiserlich königliche Fachschule für Glasindustrie ... in Steinschönau. Gedenkschrift zur vierzigjährigen Bestande derselben 1856-1896, Kamenický Šenov 1896, tab. VIII.

**Jana Nová, Exotika v jablonecké bižuterii**
s. 473, 1. Školní práce žáka jablonecké odborné školy z roku 1886, náhrdelník je beze změn převzat z publikace evidované původně ve fondu knihovny odborné školy (Jeypore enamels), London 1886. Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
s. 474, 2. Nabídková karta knoflíků s egyptskými motivy firmy Gebrüder Mahla z dvacátých let 20. století. Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
s. 475, 3. Osobité ztvárnění exotické krásky na záběru z propagačního filmu o Jablonci nad Nisou, který vznikl u příležitosti akc eKultur und Arbeit im Isergebirge v roce 1936. Sbírka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

**Xavier Galmiche, "Vergiliovské bytí moravských Slováků." Setrvačnost představy českých zemí jako země divů v době symbolismu.**
s. 481, 1. William Ritter během návštěvy Slovenského národného múzea v Martině, 1943. Slovenská národná knižnica v Martine, Archiv literatúry a umenia, SR 31/4.

Na obálce: Emil Orlik, Dvě postavy v japonské krajině, dřevoryt, cca. 1904. Soukromá sbírka

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6