Sborník 2004
Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2005, 479 stran, čb. a bar. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 80-85778-43-2 Publikace byla vydána za finanční podpory Akademie věd České republiky. K vydání připravili Kateřina Bláhová a Václav Petrbok.

Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století

Kateřina Bláhová

Vzdělání a osvěta v českém 19. století
7-10, resumé s. 10

Jiří Kořalka

Důraz na vzdělání v životě a spisech Františka Palackého
13–20, resumé s. 20

Jaromír Loužil

Bernard Bolzano – učitel a vychovatel
21-31, resumé s. 31

Helena Lorenzová

Bolzano a jeho žáci (zejména Robert Zimmermann)
32-38, resumé s. 37-38

Martin Svatoš

Humanistické vzdělání s dominancí klasických jazyků v českých zemích v 19. století
39-52, resumé s. 51-52

Jiří Pokorný

Lidovýchovné a osvětové snahy v Evropě: Lidové vysoké školy
53-59, resumé s. 59

Jan Hozák

Technický pokrok v 19. století
60-74, resumé s. 74

Daniel Vojtěch

Myšlenka vzdělanosti a idea modernismu
75-81, resumé s. 80-81

Vzdělání, společnost a politika

Milan Hlavačka

Školství pod egidou samosprávy
85–91, resumé s. 90–91

Vít Vlnas

Vaterländisches Ehrenbuch aneb Truchlivý příběh výchovy rakouského vlastence
92–99, resumé s. 98–99

Veronika Sušová

Školství jako nástroj státní propagandy: Výchova k patriotismu na příkladě rakouských učebnic druhé poloviny 19. století
100–110, resumé s. 110

Magdaléna Pokorná

Hrdinové českých dějin v nehrdinské době. Čítanky a učebnice 50. let 19. století
111–116, resumé s. 116

Luboš Velek

Politické vzdělávání a idea vysoké školy politické v Čechách
117–138, resumé s. 137–138

Miloslava Melanová

Vzdělávání úředníků a politiků samosprávy na sklonku habsburské monarchie
139–144, resumé s. 144

Zdeněk Bezecný

Akademie hraběte Straky – pokus o český Eton?
145–148, resumé s. 148

Jaroslav Vyčichlo

Několik poznámek ke vzniku a osvětovému působení České čtenářské společnosti radnické
149–161, resumé s. 161

Jaroslav Douša

Osvětová práce Alexandra Sommera–Baťka v Plzni před rokem 1913
162–168, s. 167–168

František Morkes

Tradice učitelů jako nositelů kultury
169–177, resumé s. 177

Věda nebo osvěta?

Jiří Rak

Věda nebo osvěta
181–188, resumé s. 188

Václav Petrbok

Od génia Čechie k českým bohatýrům a německým mistrům. Popularizace literární historie v Čechách mezi osvícenstvím a pozitivismem
189–202, resumé s. 202

Helena Klementová

Zpytatelé památek národních Jakub Malý a Wolfgang Adolf Gerle
203–209, resumé s. 209

Bohumil Jiroušek

Studia Karla Stloukala ve Vídni a Římě (v korespondenci Jaroslavu Gollovi)
210–215, resumé s. 215

Radim Vondráček

Bilderbuch a idea národnosti
216–224, resumé s. 224

Jarmila Klímová

Školní pomůcka 19. století. Obrazy k názornému vyučování od Karla Slavoje Amerlinga a Františka Liebische
225–230, resumé s. 230

Kultura a umění jako cesta k osvětě a vzdělávání

Miloslav Vojtech

Výchovné aspekty Kollárovej Slávy dcery
233–241, resumé s. 241

Lenka Kusáková

Výchova a vzdělávání v kontextu raněobrozenské publicistiky (1786–1830)
242–249, resumé s. 249

Luboš Merhaut

Vlasť, Neruda a prostor veřejný (rozlehlá polemika ve zkratce)
250–274, resumé s. 274

Roman Prahl

Kvetoucí varyto: K rétorice a emblematice Umělecké besedy
275–287, resumé s. 286–287

Jan Skolka

Sebevzdělání jako prazdroj osvěty: Umělecká anabáze Augustina Němejce z Nepomuku až na pařížský Montmartre
288–291, resumé s. 291

Andreas Hoffmann (Kröper)

Jakub Jan Ryba a jeho škola o hudebních základech z roku 1799 (Praha 1817)
292–295, resumé s. 295

Jitka Bajgarová – Josef Šebesta

Osvětová funkce vojenských hudeb v 19. století v českých zemích
296–312, resumé s. 312

Alice Dubská

Cesty, které nekončily: O působení českých loutkářů v 19. století
313–319, resumé s. 318–319

Věra Brožová

Divadelní ochotníček. Hra ze života dětí v druhé polovině 19. století
320–330, resumé s. 330

Ivan Klimeš

Děti v brlohu aneb Kino jako škola zločinu
331–341, resumé s. 341

Blanka Hemelíková

„Komu je los nepřítelem, udělá ho učitelem“: Školní humoresky
342–350, resumé s. 349–350

Vzdělávání – úkol institucí

Arno Pařík

Synagoga nebo škola? Tradiční a „normální“ židovské školy v Čechách v 19. století
353–364, resumé s. 363–364

Ludmila Sochorová

Z vandrovních let pražského sládka Ferdinanda Fingerhuta (listopad 1845 – srpen 1846)
365–374, resumé s. 374

Milena Lenderová

Dívčí vzdělání v Čechách 19. století
375–384, resumé s. 348

Marie Macková

Školy řádu voršilek v čekých zemích ve druhé polovině 19. století
385–390, resumé s. 390

Helena Kokešová

Hospodářská škola v Táboře jako centrum vzdělání a osvěty
391–400, resumé s. 399–400

Ludmila Hlaváčková

Proměny speciálního školství – pražské lékařské fakulty v 19. století
401–409, resumé s. 409

Michaela Freemanová

Varhanická škola v Praze a Brně 1830–1889/1890 a 1882–1919
410–418, resumé s. 418

Jarmila Gabrielová

Výuka klavírní hry a klavírní školy v 19. století
419–429, resumé s. 428–429

Marta Ottlová – Milan Pospíšil

Soukromé hudební školy v Praze 19. století a otázka české školy operní
430–438, resumé s. 438

Jindřich Vybíral

Uměleckoprůmyslová škola před sto lety
439–444, resumé s. 444

Jaroslava Pešková

„V práci a vědění je naše spasení“: Pojetí práce, vzdělání a osvěty v Čechách v 19. století. Závěrečné slovo
445–455, resumé s. 454–455
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6