Sborník 2006
Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Úředník a podnikatel, Praha, KLP–Konias Latin Press 2007, 384 stran, čb. a bar. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 80-86791-43-2 (978-80-86791-43-2) Publikace byla vydána s podporou grantového projektu 408/06/1675 Grantové agentury České republiky. K vydání připravily Taťána Petrasová a Helena Lorenzová.

Opomíjení a neoblíbení v české kultuře <br>19. století. <br>Úředník a podnikatel

Taťána Petrasová

Konec hry na krásný život. Helena Lorenzová (13. 5. 1945 – 19. 10. 2006)
9–12

Proč opomíjení, proč neoblíbení?

Helena Lorenzová

Proč musela je potkat neláska. (Ohlédnutí za čtvrtstoletím plzeňských sympozií)
13–18

Miloš Havelka

Úředník a občan, legitimita a loajalita
19–29

Milan Hlavačka

O byrokracii obecně
30-37

Jana Machačová – Jiří Matějček

Úředníci jako součást středních vrstev v 19. století
38-46, resumé s. 46

Jiří Rak

Kam zmizeli (z obrozeneckého mýtu) podnikatelé?
47–52

Pavla Horská

České podnikatelství v rakouské statistice povolání
53-58

Jana Nová

Novoslovanství v zrcadle regionálního tisku. Jablonecké noviny a jejich reakce na novoslovanské aktivity Karla Kramáře v roce 1908
101–104, resumé s.

Dagmar Mocná

Žába na prameni
59-67

Jan Randák

„Kočičiny“: neoblíbení a hlas ulice
68–75

To byl panečku úředník!

Jiří Pokorný

Byrokraté v českých a rakouských dějinách
76-81

Michael Wögerbauer

Armand Berghofer – rousseauovec, rebel, pražský censor Františka I.
82-91

Lucie Peisertová

Karel Slavoj Amerling. Věštec ve státních službách
92–97

Magdaléna Pokorná

Josef Němec: osud – obrazy
98–105

Pavel Sedláček

Úřednické stejnokroje v Čechách
106–123

Aleš Haman

Úřednický stav v prózách Jana Nerudy
124-130

Dalibor Tureček

Úředník v české dramatické tvorbě 19. století
132-137

Úředník, podnikatel, umělec?

Jitka Ludvová

Peníze nebo divadlo? Finanční osudy pražských divadelních ředitelů 19. století
138-154

Jiří Kopecký

Jiří Kopecký, Urbánkové vydávají, prodávají a organizují. Komponují?
155–167

Ivo Hlobil

Firemní papíry
168-179

Tomáš Sekyrka

Malíř a úředník Viktor Barvitius
180–185

Taťána Petrasová

Anonymita zemských stavebních ředitelství
186–194

Zapomínaní podnikatelé

Jitka Sedlářová

Blanenská litina a její průkopník starohrabě Hugo Franz Salm (1776–1836)
195–211

Pavel Šopák

Tradice et/versus moderní společnost: příklad architektury řádu německých rytířů na severní Moravě a ve Slezsku 19. století a na počátku 20. století
212–226

Lukáš Fasora

Moderní podnikání v soukenictví 1770–1848 (Brno, Třebíč, Jihlava)
227–235

Jana Nová

Jiný kraj, jiný mrav. Specifika Jablonecka v 19. století
236–246

Jan Mergl

Sklářští podnikatelé v Čechách v 19. století: hrabě, rytíř, papežský komoří a svobodný pán
247–256

Martin Mádl

Johann Ignaz Eissner z Eisensteinu. Sklář šlechticem a jeho sklenička
257-270

Zdeněk Bezecný

Podnikatel šlechticem
271–273

Milan Matúšek

„Ni zisk, ni slávu“: podnikatel Heinrich Fügner
277-283

Pavel Kladiwa

Přítel či nepřítel proletariátu? Podnikatelská agitace na ostravské dělnictvo na přelomu 19. a 20. století
284-292

Arno Pařík

Podnikatel a mecenáš Bohumil Bondy
293–304

A také podnikatelé!

Jan Hozák

Zapomenutí a opomíjení ze světa techniky
305-310

Radim Vondráček

Fantasmagorie: zapomenutý zdroj imaginace
311–324

Jan Němec

Ferdinand Maresch a jeho trpaslíci
325-338

Štěpánka Běhalová

Vydavatel a vynálezce Jakub Hron Metánovský
339–349

Blanka Hemelíková

„Krvavý román“ Augustina Nevšímala. K literárním trhům sedmdesátých let 19. století
350-355
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6