Sborník 2005
Slavme slavně slávu Slávóv slavných. Slovanství a česká kultura 19. století, Praha, KLP – Koniasch Latin Press 2006, 438 stran, čb. a bar. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 80-86791-31-9 Publikace byla vydána za finančního přispění agentury Dominik centrum s. r. o. a výzkumného záměru MŠMT č. MSM 0021620827. K vydání připravili Zdeněk Hojda, Marta Ottlová a Roman Prahl.

„Slavme slavně slávu Slávóv slavných“. <br>Slovanství a česká kultura 19. století

Politické koncepce slovanství

Radomír Vlček

Panslavismus či rusofilství? Pět tezí k otázce reflexe slovanství a panslavismu českou společností 19. století
9–20, resumé s. 20

Vratislav Doubek

Velikost Ruska a národní zájem české politiky
21–37, resumé s. 37

Milan Hlavačka

Ještě jednou pouť Slovanů do Ruska v roce 1867
38–55, resumé s. 54–55

Martina Lustigová

Předválečné rusofilství a slovanství Karla Kramáře
56–70, resumé s. 70

Luboš Velek

Jan Vašatý – apoštol mladočeského panslavismu a jeho dobová karikatura
71–91, resumé s. 91

Jaroslav Douša

Sjezd slovanských novinářů v Plzni v roce 1903
92–94, resumé s. 94

Miloslava Melanová

Panslavismus v německé liberální publicistice roku 1848
95–100, resumé s. 99–100

Jana Nová

Novoslovanství v zrcadle regionálního tisku. Jablonecké noviny a jejich reakce na novoslovanské aktivity Karla Kramáře v roce 1908
101–104, resumé s. 104

Jaroslav Fiala

Slovanská beseda v Karlových Varech a národnostní incidenty
105–109, resumé s.104–105

Slovanská vzájemnost: možnosti a meze

Halina Beresneviči?t?–Nosálová

Joachim Lelewel a František Palacký. „Slovanství“ v historickém a politickém diskursu
110–121, resumé s. 121

Jiří Kořalka

Slovanská myšlenka v názvech a činnosti českých zahraničních spolků
122–133, resumé s. 132–133

Růžena Havránková

Jak jsme budovali Bulharsko v 19. století
134–141, resumé s. 141

Petr Kaleta

Češi a Lužičtí Srbové v 19. století
142–153, resumé s. 153

Zdeněk Valenta

Adolf Černý – slovanská vzájemnost a lužičtí Srbové
154–159, resumé s. 159

Hana Svatošová

„Zlatá slovanská Praha“. Slovanství ve slovech a skutcích pražské obecní samosprávy 1880–1914
160–171, resumé s. 171

Slovanství jako kulturní specifikum?

Marta Ottlová – Milan Pospíšil

Idea slovanské hudby
172–183, resumé s. 182–183

Michaela Freemanová

Slovanství v zrcadle pražského koncertního života, dobové hudební kritiky a literatury
184–193, resumé s. 193

Roman Prahl

Česká apologie slovanské krásy: Ludvík Rittersberg roku 1848
194–206, resumé s. 205–206

Taťána Petrasová

Slovanský byzantinismus. Estetika nebo politika?
207–221, resumé s. 220–221

Michal Lutovský

Slovanský dávnověk a česká archeologie 19. století
222–231, resumé s. 230–231

Pavel Šopák

Slovanská idea a výtvarná kultura Moravy kolem roku 1900
232–239, resumé s. 239

Slovanský lid a folklór

Peter Macho

Od pravlasti ku kolíske, od Karpát ku Tatrám. Mýtus slovanského stredu v kontexte vývoja slovenskej národnej identity a ideológie
240–257, resumé s. 256–257

Daniela Kodajová

Slovanstvo v praxi na príklade osláv a pohrebov slovenských národovcov
258–270, resumé s. 270

Mirjam Moravcová

Slovanské inspirace českého „národního“ odívání. Léta 1848–1850
271–290, resumé s. 289–290

Vlasta Reittererová – Hubert Reitterer

Slovanský element a vídeňské (hudební) divadlo
291–306, s. 306

Dana Bořutová

Cesty hľadania seba. Folklórne inšpirácie u Blažeja Bullu a Dušana Jurkoviča
307–323, resumé s. 322–323

Katarína Beňová

Maliar Peter Michal Bohúň a jeho zastavenia pri slovanstve
324–333, resumé s. 332–333

Věra Brožová

Dráteník a dráteníček v české literatuře 19. století. K typologii literární postavy ze slovenského prostředí
334–351, resumé s. 351

Slované v ideologické reflexi

Jindřich Toman

„Mumlání, špatná němčina a nedostatek citu.“ Židé v kontextu českých nacionálních teorií, 30. a 40. léta 19. století
352–360, resumé s. 360

Lenka Bydžovská

Ve švu dvou epoch: Slovanská epopej Alfonse Muchy
361–372, resumé s. 372

Marek Krejčí

Slovanské umění? Mýtus, stereotyp nebo realita?
373–383, resumé s. 382–383

Veronika Faktorová

Poetika biedermeieru a idea slovanské vzájemnosti v Kollárově italském cestopise
384–393, resumé s. 393

Miloslav Vojtech

Kollárov ideál slovanskej vzájomnosti a jeho modifikácie v slovenskej literatúre 19. storočia
394–404, resumé s. 404

Blanka Hemelíková

„Novoitalia slavjanofilská“. Přehled parodování
405–409, resumé s. 409

Zdeněk Hojda – Roman Prahl

Závěrečné shrnutí
410–414
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6