Sborník 1995
Idyla a idyličnost v kultuře 19. století . [Ústí nad Labem], pro Archiv města Plzně vydal albis international 1999. 135 stran, čb. vyobrazení v textu a na s. 122–130, resumé. ISBN 80–86067–30–0 Uspořádali Kristina Kaiserová a Ivan Martinovský.

Idyla a idyličnost v kultuře 19. století

Ivan Martinovský

[Úvod]
5

Vladimír Duchek

Jak se idyla může dostat do kultury?
7–10, resumé s. 9–10

Vladimír Macura

Idyla a česká chaloupka
11–35, resumé s. 32, čb. vyobrazení s. 3

Viktor Viktora

Monumentalita idyly nebo idyla monumentality?
37–47, resumé s. 47

Jiří Rak

„Všichni jsme byli Rakušani, ale nemusí o tom nikdo vědět“
32–36, resumé s. 216–217

Jan Novotný

Idyla nacionálního soužití
49–61, resumé s. 60–61

Pavla Horská

Pražská multikulturální idyla
63–68, resumé s. 68

Josef Hanzal

Idyla v písmácké literatuře
69–76, resumé s. 76

Lenka Kusáková

Žánr prozaické idyly v českých časopisech národního obrození (1786–1830)
77–88, resumé s. 87–88

Milan Sobotka

Utopie a idyla u Friedricha Schillera
89–99, resumé s. 99

Anna Grusková

Idyla jako otázka perspektivy (Arthur Schnitzler: Reigen)
101–106, resumé s. 106

Hana Šmahelová

Charakter idyličnosti v Babičce Boženy Němcové
107–114, resumé s. 114

Bronislav Losenický

Vizuální idyla – měkká droga nebo mírné sedativum? (Proměny prostředků vizuální idyly v kultuře 19. století)
115–130, resumé s. 121, čb. vyobrazení 1

Jan Skolka

Alegorie – žánr – idyla
131–134, resumé s. 134

* Sborník byl z důvodu onemocnění editora otištěn v redukované podobě, v níž chyběly tyto příspěvky:

Jiří Brabec

Konec idyly v Čechách
- -

Jiří Dvorský

Pražská idyla A. D. 1865. Nad obrazem Viktora Barvitia „Čtvrtek ve
- -

Jan Havránek

Životní jistoty a životní rizika před 100 lety
- -

Vladimír Novotný

Historický román jako didaktická idyla
- -

Roman Prahl

Josef Mánes a idyla 20. století
- -

Marta Soukupová

Idyličnost v díle Karoliny Světlé
- -

Alexandr Stich

Idyla v díle puchmajerovců
- -

Podrobou zprávu o obsahu všech referátů a většiny diskusních příspěvků, které na sympoziu zazněly, nalezne čtenář mj. ve sborníku Minulostí západočeského kraje XXXI, 1996, s. 225-230.

- -

- -
- -
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6