Sborník 2015

Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 353 stran, čb. a bar. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 978-80-200-2562-3. K vydání připravili Václav Petrbok, Taťána Petrasová, Pavla Machalíková.

Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století

Václav Petrbok

Úvodem
7–8, resumé s. 9–10

Hranice a loajalita

Moritz Czáky

Böhmen in Zentraleuropa: Das mehrdeutige und widersprüchliche Gedächtnis einer Region
13–22, resumé s. 23

Mila Řepa

Stát – země – národ: Loajality moravských Čechů a Němců
24–30, resumé s. 30–31

Martin Pelc

Erwin Hanslik a jeho hledání rakouské identity
32–42, resumé s. 42

Marek Fapšo

Původ jazyka: a původ z jazyka. Raně obrozenské loajality v zemích Koruny české kolem roku 1800
43–49, resumé s. 50

Loajální občané, instituce a stát

Steffen Höhne

Loyalität als philosophisches und politisches Konzept: Bernard Bolzanos Erbauungsreden als Loyalitätsangebot
pp. 53–67, resumé s. 67

Václav Smyčka

Dedikace jako symbolický kód loajality ve vědě osvícenské a předbřeznové
69–77, resumé s. 77–78

Marcin Filipowicz

Česká národní armáda pro záachranu habsburské říše
79–86, resumé 86

Michal Frankl

"Národní odstředivka." Diskurz židovské (ne)loajality ve stínu první světové války
87–93, resumé s. 94

Kamila Mádrová

Dynastická loajalita, či reklamní značka? Korunní princ Rudolf jako obchodní záštita
95–100, resumé s. 101

Antonie Doležalová

Z vděčnosti k císaři, s láskou k penězům
102–109, resumé s. 109

Rudolf Jaworski

Zum Bismarck-Kult in Deutschböhmen vor 1914
110–117, resumé s. 117

Radek Malý

Loajalita anarchisty: buřič Hugo Sonnenschein
118–126, resumé 127

Koncept vizuálních kulturních loajalit

Jindřich Vybíral

Vídeňský styl před Albertem Ilgem: geneze, funkce a recepce
131–143, resumé s. 143–144

Pavla Machalíková

České versus německé? Diskuse o stylu v Praze ve dvacátých letech 19. století
145–155, resumé s. 156

Taťána Petrasová

Loajalita jako téma umělecké strategie
157–163, resumé s. 163

Zdeněk Hojda

Pomník jako výraz loajality? Pomníky českých Němců v dlouhém 19. století
164–181, resumé s. 181–182

Martin Krummholz

Stanislav Suchrada (ne)loajální
183–193, resumé s. 194

Jazyky a společenství

Dalibor Tureček

Loajalita jako souřadnice literárnosti
197–211, resumé s. 112

Iva Krejčová

"Loajální" strategie v Hněvkovského dvojím vydání eposu Děvín
213–222, resumé s. 223

Zuzana Urválková

(Ryze) čeští nakladatelé a jejich německojazyční čtenáři
224–228, resumé s. 229

Ursula Stohler

Die unsichtbare Loyalität zur deutschen Bestsellerliteratur: Deutsche Realia in der tschechischen Übersetzung von E. Marlitts Roman Die zweite Frau (1874)
236–236, resumé s. 237

Marek Nekula

Jazyková loajalita a jazyková realita: jazyky Bedřicha Smetany
238–251, resumé s. 251–252

Alena Šimůnková

Pražské oslavy Schillerova výročí 1859: barometr loajalit?
253–260, resumé s. 260
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6