Sborník 1985
Průmysl a technika v novodobé české kultuře. Praha, Ústav teorie a dějin umění ČSAV 1988, 309 stran, 47 čb. obr. ISBN neuvedeno. Redakčně připravila Marta Ottlová.

Průmysl a technika v novodobé české kultuře

Přednášky

Jiří Dvorský

Průmysl a technika v novodobé české kultuře
7–8, resumé s. 268

Jaroslava Pešková

Technika a myšlení o technice
9–16, resumé s. 268–269

Pavla Horská

Dynamika sociálních přeměn v období industrializace českých zemí
17–23, resumé s. 269–270

Otto Urban

Technika a časoprostorová představa člověka 19. století
24–30, resumé s. 270–271

Jiří Musil

Názory na techniku v českém ekonomickém a sociálním myšlení
31–40, resumé s. 271–272

Jiří Kořalka

Čeští vystěhovalci druhé poloviny 19. století a technický pokrok v zahraničí
41–52, resumé s. 272–273

Vladimír Scheufler

Vztahy rukodělné a průmyslové keramiky
53–58, resumé s. 273–274

Marie Pospíšilová

Výstavní činnost Jednoty ku povzbuzení průmyslu v Čechách ve třicátých letech 19. století na Pražském hradě
59–85, resumé s. 274–276

Milena Lamarová

Uměleckoprůmyslová muzea v 19. století jako iluze reformy průmyslu
86–94, resumé s. 276–277

Jaroslav Střítecký

Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti
95–105, resumé s. 278–279

Markéta Theinhardtová

Historický obraz a vizuální informace v 19. století
106–110, resumé s. 278–279

Ivan Vojtěch

Technicka a hudební senzibilita
111–116, resumé s. 279–280

Marie Benešová

Hodnoty architektury 19. a počátku 20. století
117–124, resumé s. 280–281

Jiří Pokorný

K formování čtenářských zájmů průmyslového dělnictva
125–138, resumé s. 281–282

Dagmar Mocná

Časopis pro nového čtenáře (Rudé květy 1901–1914)
139–149, resumé s. 282–283

Alexand Stich

Jaroslav Vrchlický a novodobá technicko-průmyslová civilizace (Úryvek z větší studie)
150–165, resumé s. 283–284

Jaroslava Janáčková

Stroje jako náměty, měřítka a inspirace poznámky literárně historické
166–171, resumé s. 284–285

Daniela Hodrová

Postava člověka-stroje v české literatuře
172–179, resumé s. 285–286

Lubomír Konečný

Umění, pára a elektřina
180–188, resumé s. 286–287

Jan Hozák

Technika jako podívaná
189–196, resumé s. 287–288

Jan Pömerl

Scénické osvětlování a česká společnosti 2: poloviny 19. století
197–204, resumé s. 288–290

Vojtěch Lahoda

Létání technické a duchovní: umění a aeronautika na konci 19. století a počátku 20. století
205–213, resumé s. 290–291

Vlasta Bokůvková

Studio pro elektroakustickou hudbu Československé rozhlasu v Plzni
214–218, resumé s. 292

Diskusní příspěvky

Jaroslav Kolár

Technická civilizace 19. století a divadlo
220–223

Miloslav Bělohlávek

Průmysl, technika a plzeňské školství v 19. století
224–235

Jiří Pešek

Člověk soukromý a člověk veřejný
236–242

Rostislav Švácha

Průmyslové stavby v pohledu tří generací
243–246

Vlastimil Jiřík

Umění, řemeslo a technika 19. století
247–252

Jaroslav Bužga

Prstová technika a problém odcizení
253–254

Roman Prahl

František Kupka a chronofotografie
255–258

Jaroslav Petrů

K významu technické dokumentace a jejímu odpovědnému zajištění
259–263

Bohdan Zilinskyj

K prvním pokusům o literární zobrazení těžebních oblastí. (Francouzská, ukrajinská a česká literatura)
263a–265

Miloš Pistorius

Tři poznámky k problémům dějin a ochrany architektury
266–267

Oldřich Král

Průmysl a technika v českém novodobém umění. Seznam vystavených děl. Výstavu uspořádaly Západočeská galerie v Plzni a Národní galerie v Praze. Výstavní síň Masné krámy v Plzni 14. března – 14. dubna 1
294–309, nestr. obrazová část obr. 1–47
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6