Sborník 2021

Výpravy k já: Projevy individualismu v české kultuře 19. století. Praha, Academia 2022, 342 stran, čb a bar. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 978-80-200-3326-0. K vydání připravili Kateřina Piorecká, Eva Bendová a Martin Hrdina.

Výpravy k já: Projevy individualismu v české kultuře 19. století

Na úvod

Tereza Matějčková

Paradoxy autobiografičnosti. Modení já – Jeho ztráty a nálezy
s. 9–18, resumé s. 17 (English), 17–18 (Deutsch)

Individuum a společnost

Milena Lenderová

Prožívání identity, konformita a známky rebelie v ženských denících 19. století
s. 21–33, resumé s. 32 (English), 33 (Deutsch)

Michal Topor

Problém individuality ve studentských zápiscích Emila Saudka
s. 34–42, resumé s. 41 (English), 41–42 (Deutsch)

Milan Ducháček

"Nosorožec na cestě za zapadajícím sluncem." Jan Gebauer ml. – historik mezi syntézou a cholerou
s. 43–61, resumé s. 59 (English), 60–61 (Deutsch)

Jakub Raška

Mezi uměním a třídním bojem. Kolektivní identita typografických dělníků v kontextu sociokulturních změn 19. století
s. 62–85, resumé s. 84–85 (English), 85 (Deutsch)

Ondřej Slačálek

"Societo! Útroby tvoje jsem prolezl mlád..." Individualismus v českém anarchismu fin de si?cle
s. 86–111, resumé s. 110–111 (English), 111 (Deutsch)

Umělec a veřejnost

Ľubice Schmarcová

Romantická subjektivita verzus obrodenecký projekt národa
s. 115–125, resumé s. 124 (English), 125 (Deutsch)

Ladislav Futtera

Putování za Libuší aneb Identity Josefa Jiřího Kolára
s. 126–140, resumé s. 139 (anglicky), s. 140 (německy)

Jiří Kopecký

Opera pro Národní divadlo, operní postava ve službách národa
s. 141–157, resumé 156 (English), 157 (Deutsch)

Katerína Beňová

Viktor Tilgner a jeho štedrý príspevok k výstave na Hummelov pomník v Bratislave
s. 158–168, resumé s. 167 (English), s, 168 (Deutsch)

Petr Šámal

Pomník sobě samému, či skrytá připomínka? Portrétní individualizace ve výzdobě staveb druhé poloviny 19. a raného 20. století
s. 169–182, resumé s. 180–181 (English), s. 181–182 (Deutsch

Tomáš Sekyrka

Velikáni pražských uměleckých výstav na počátku 20. století
s. 183–192, resumé 192(English), 193 (Deutsch)

Kult osobností

Eva Bendová – Václav Hájek

Ustřižené kadeře, střevíčky a kalamáře. Sbírání moderních relikvií a kult osobností
s. 197–208, resumé s. 207 (English), s. 208 (Deutsch)

Marcela Zemanová

Malý Hamplet, nebo snad dokonce hrabě z Rudolstadtu? O vnitřním boji mladého Františka Thuna (1809–1870)
s. 209–222, resumé 220 (English), 221–222 (Deutsch)

Milan Pospíšil

Institut primadony v české opeře
s. 223–237, resumé 235–236 (anglicky), s. 236–237 (německy)

Otto Drexler

identita divadelního ředitele F. A. Šuberta. Habitus, nebo postura?
s. 238–250, resumé s. 249 (English), s. 249–250 (Deutsch)

Bláznivé a melancholické duše

Václav Smyčka

Psychoanalýza před psychoanalýzou? Zájem pozdního osvícenství o nevědomí a trauma
s. 253–268, resumé s. 267–268 (English)

Daniela Tinková

Blázen: (Vlastní) životopis. Identita a vnitřní svět duševně nemocných na základě přijímacích protokolů a kazuistik z pražské psychiatrické léčebny v předbřeznové době
s. 269–288, resumé s. 286–287 (English), s. 287–288 (Deutsch)

Michal Charypar

Tvůrčí "já" mezi psychologismem v umění a materialitou života. Arbesovská melanž
s. 289–302, resumé s. 301 (English), s. 302 (Deutsch)

Petra Kolářová

"Čelem k sobě": K autoportrétům Karla Hlaváčka
s. 303–313, resumé 312–313 (English), s. 313 (Deutsch)

Lenka Řezníková

Melancholické duše. Sociální dysfunkce a sociální fobie v české literatuře přelomu 19. a 20. století
s. 314–323, resumé s. 322–323 (English), s. 325 (Deutsch)
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6