Sborník 1983
Divadlo v české kultuře 19. století. Ed. Milena Freimanová, Národní galerie v Praze. Praha 1985, 352 stran, resumé. ISBN neuvedeno. (Studie a materiály 2)

Divadlo v české kultuře 19. století

Přednášky

Jaroslava Pešková

Divadlo jako způsob vědomí sebe
10–16

František Černý

Idea Národního divadla
17–25

Robert Kvaček

Společenskopolitické zápasy o Národní divadlo v 70. letech 19. století
26–30

Antonín Špelda

Podíl Plzně na progresívním vývoji českého hudebního divadla
31–35

Vladimír Macura

Paradox obrozenského divadla
36–43

Jiří Rak

Divadlo jako prostředek politické propagandy v první polovině 19. století
44–52

Otto Urban

Schmerlingovo divadlo – politika jako divadlo
53–57

Vladimír Hudec

K vývojové a axiologické problematice českého hudebního divadla na Moravě v 2. polovině 19. století
58–62

Adolf Scherl

K proměnám divadelnosti v době předbřeznové
63–68

Jiří Kraus

Rétorika v dramatu a proti dramatu
69–74

Alexandr Stich

Český jazyk a dramatický text v 19. století
75–85

Mojmír Otruba – Miroslav Procházka

Prvky divadelnosti v obrozenské próze
86–100

Markéta Nováková

Brožíkova Messalina – příspěvek k problematice vztahu divadla a výtvarného umění v poslední třetině 19. století
101–106

Václav Erben

Principy divadelnosti v české monumentální plastice 19. století
107–111

Jana Ševčíková – Jiří Ševčík

Dramatický paradox v architektuře 19. století
112–118

Jiří Kotalík

William Shakespeare v českém novodobém umění
119–131, resumé s. 331–333

Roman Prahl

Malíři, divadlo a formy obraznosti 19. století
132–143

Marta Ottlová – Milan Pospíšil

Opera a podívaná v 19. století
144–153

Hannah Laudová

Národně významné festivity 19. století a jejich folkloristická dramaturgie
154–160

Eva Stehlíková

Obřadní a divadelní prvky v sokolském hnutí
161–166

Bořivoj Srba

Jevištní výprava představení Smetanovy Libuše v Národním divadle z let 1881 a 1883
167–187

Luboš Konečný

Ut theatrum pictura: Od divadla světa ke světu divadla
188–194

Tomáš Vlček

Divadlo a divadelnost v utváření dialogických prvků umění 19. století
195–201

Diskusní příspěvky

Jan Havránek

Společenské předpoklady českého divadla v Praze v 19. století
205–207

Jana Bělohlávková

Stávka v plzeňském divadle
208–209

Jiří Pešek

Sbírky na nové Národní divadlo po požáru roku 1881
210–212

Jaroslav Bužga

Divadelnost dirigentského projevu
213–214

Martin Svatoš

Politická funkce Rittersbergova dramatu Kamillus
215–217

Miloslav Bělohlávek

Předpoklady vzniku a existence plzeňského divadla
218–224

Jana Brabcová

K divadelnosti a dramatičnosti v českém výtvarném umění
225–226

Marie Benešová

Nápodoba v architektuře 19. století
227–229

Jiří Hilmera

Obraz specifik domácího prostředí v českém jevištním výtvarnictví 19.
230

Jiří Kotalík

Divadlo v českém novodobém umění
342–345

- -

Obrazová příloha
233–312

- -

Katalog výstavy Divadlo v českém novodobém umění
346–351
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6