Sborník 1987
Proudy české umělecké tvorby 19. století. Sen a ideál. Praha, Ústav teorie a dějin umění ČSAV 1990, 262 stran, 44 čb. obr. ISBN neuvedeno. Redakčně připravili Marta Ottlová a Milan Pospíšil.

Proudy české umělecké tvorby 19. století. Sen a ideál

Přednášky

Jiří Dvorský

Slovo úvodem
10

Jan Novotný

Utopie české společnosti
11–16, resumé s. 234–235

Miloš Havelka

Totalita a utopie
17–25, resumé s. 235–236

Jaromír Loužil

Sen jednotné kultury a nacionálně rozdělené společnosti
26–32, resumé s. 236–237

Helena Lorenzová

Sen o české filozofii. K počátkům sporu o její smysl
33–42, resumé s. 237–238

Jiří Rak

Ideální podoba českého vlastence před březnem 1848
43–49, resumé s. 238

Vladimír Macura

Český sen
50–57, resumé s. 238–239

Marie Benešová

Význam snu při dostavbě katedrály sv. Víta
58–62, resumé s. 239

Jana Potužáková

Plzeňské sdružení Mha
63–67, resumé s. 240

Jiří Růžička

Výklad snů: gnostické a autognostické možnosti
68–78, resumé s. 240–241

Martin Procházka

Motiv snu v symbolické výstavbě Máchovy Pouti krkonošské
79–87, resumé s. 241–242

Alexandr Stich

Máchovy mdloby
88–89, resumé s. 242–244

Roman Prahl

Josef Mánes, Umělcův sen
90–99, resumé s. 244–245

Daniela Hodrová

Ideální a idylický prostor v české próze 19. století
100–107, resumé s. 246–246

Ivan Muchka

Architektura čili krasostavitelství. Kontinuita palladianismu a vitruvianismu u nás v první polovině 19. století
108–115, resumé s. 247

Petr Horák

Filozofie a sen
116–124, resumé s. 247–248

Jan Hozák

Iluze a realita české velikosti. Sonda do českého sebevědomí v době jubilejní výstavy 1891
125–130, resumé s. 248–249

Růžena Grebeníčková

Veřejný prostor a fiktivní světy v románu na přelomu století
131–142, resumé s. 249–250

Alena Pomajzlová

Motiv dvojníka v literatuře a výtvarném umění
143–148, resumé s. 251

Jaroslav Střítecký

Pravda snu a iluze skutečnosti
149–159, resumé s. 251–252

Petr Wittlich

Preislerova zrcadla
160–167, resumé s. 252–253

Ivan Vojtěch

Dodatek snu v prokomponování Dvořákovy milostné písně
168–177, resumé s. 253

Vojtěch Lahoda

Ideály nastupující avantgardy: nový svět a nové umění
178–184, resumé s. 253–255

Jaroslava Pešková

Několik slov na závěr
185–188, resumé s. 255–256

Diskusní příspěvky

Jiří Kořalka

Česká obava z budoucnosti: sen nebo skutečnost?
190–193, resumé s. 256–257

Jan Havránek

Sny mladíků z konce století
194–197

Hana Dobrá

Sny o Africe. Dr. Emil Holub a Plzeň
198–200

Miloslav Bělohlávek

Plzeňské sny a skutečnost Martina Kopeckého
201–204

Martin Svatoš

Vlastenectví a český klasicismus
205–208

Jarmila Gabrielová

Sny a snění v instrumentální hudbě
209–210

Pavel Bělina

Odraz snů a ideálů Francouzské revoluce v básnické tvorbě a veřejném mínění
211–216

Viktor Viktora

K formování obrozenské vědy
217–218

František Šmejkal

Zakladatelské sny. Poznámka k referátu doc. dr. Marie Benešové
219–220

Antonín Dufek

Fotografie a ideál
221–224

Anděla Horová

Mrštíkovy sny o české kultuře
225–229

Jarmila Doubravová

Marginálie k příspěvku dr. Ivana Vojtěcha o doteku snu v díle Antonína Dvořáka
230–232
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6