Sborník 2003
Biedermeier v českých zemích, Praha, KLP – Koniasch Latin Press 2004, 462 stran, čb. a bar. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 80-86791-08-4 Publikace byla vydána s podporou grantového projektu 408/03/0343 Grantové agentury České republiky. K vydání připravily Helena Lorenzová, Taťána Petrasová.

Biedermeier v českých zemích

Duchovní a historické kořeny

Radim Vondráček

Biedermeier a jeho moderní minulost
7–18, resumé s. 17–18

Jiří Rak

Dobrý císař František, jeho kancléř a jejich Češi
19–24, resumé s. 24

Miloš Havelka

Byl Herbart filosofem biedermeieru? Herbartův pokus o realistickou akceptaci rozdvojenosti člověka a světa
25–37, resumé s. 37

Helena Lorenzová

Dietetika duše. K praktické filosofii (estetice) osvícenství a bidermeieru
38–48, resumé s. 47–48

Vít Vlnas

Panovnický cyklus Antonína Machka: „biedermeierský“ historismus mezi barokem a romantikou
49–70, resumé s. 69–70

Životní styl

Magdaléna Pokorná

„Čechy spráskají prý nejlépe opět Čechové.“ Glosy k fungování předbřeznové cenzury
71–78, resumé s. 78

Milena Lenderová

„… ušlechtilé sestřinky“ aneb Dívčí a ženské ctnosti v době předbřeznové
79–87, resumé s. 86–87

Zdeněk Bezecný

O kněžně na pohovce
88–91, resumé s. 91

Ludmila Sochorová

Muž a žena v české vlastenecké společnosti doby biedermeieru
92–103, resumé s. 103

Milena Secká

Anna Homová-Nováková-Fingerhutová
104–109, resumé s. 108–109

Irena Štěpánová

„Pod českou střechou“: biedermeier, tradice a ženy
110–120, resumé s. 119–120

Lydia Baštecká

Z kaplanek a lokálií do východočeských Athén a na Parnas
121–127, resumé s. 127

Zdeněk Hojda

„Jsou s tebou naše srdce i mysle – až tam ku břehům Tibery.“ Cestování v době biedermeieru
128–140, resumé s. 140–141

Václav Větvička

Jak poznamenalo období mezi léty 1815–1848 (případně 1820–1845) botaniku sensu latissimo
142–148, resumé s. 147–148

Biedermeier v umění

Taťána Petrasová

Aristokratický biedermeier
149–159, resumé s. 159

Lubomír Sršeň

Specifika biedermeierského portrétu v Čechách
160–175, resumé s. 174–175

Stefan Bartilla

Niederlandismus im Biedermeier
176–188, resumé s. 187–188

Michael Huig

Parallele Welten: Anton Weiss und das Kunstleben in der Niederlande und Böhmen
189–196, resumé s. 196

Tomáš Sekyrka

Kreslířská škola Josepha Fridricha Zwettlera a její žáci
197–208, resumé s. 208

Irena Bukačová

Západočeský malíř Taddeo Mayer a okruh manětínských malířů
209–216, resumé s. 216

Roman Prahl

Biedermeier v umění, umění v biedermeieru
217–219, resumé s. 219

Ivana Horáková

K výstavě Styl biedermeier
220–223, resumé s. 224

Helena Brožková

Dar a vzpomínka: české sklo doby biedermeieru
225–235, resumé s. 235

Pavel Zatloukal – Ondřej Zatloukal

Neměl snad biedermeier také metafyzické aspirace? (In memoriam měšťanské střelnice v Olomouci)
236–256, resumé s. 255–256

Jarmila Gabrielová

Biedermeierský obraz Beethovena v Praze ve dvacátých letech 19. století
257–262, resumé s. 262

Jan Kapusta

Litomyšl – biedermeierství maloměsta
263–267, resumé s. 267

Jitka Bajgarová – Josef Šebesta

Hudba na karlovarské kolonádě v první polovině 19. století aneb Kterak se Čechy k besedě protancovaly
268–280, resumé s. 279–280

Zuzana Urválková

Mezi barokem a biedermeierem. K povaze biedermeieru v Múze moravské (1813) Heřmana Agapita Gallaše
281–287, resumé s. 286–287

Lenka Kusáková

Biedermeier a literatura
288–296, resumé s. 295–296

Věra Brožová

Překlady Raupachova Mlynáře a české publikum
297–308, resumé s. 307–308

Helena Klementová

Hry o polepšení (Besserungsstücke) u Gerleho a Tyla
309–316, resumé s. 315–316

Andrea Vítová

Vděčné srdce. Blahopřejné verše v 19. století
317–325, resumé s. 325

Blanka Hemelíková

Mlynářova opička. Klicpera a Rubeš pod maskou sentimentálního vlastenectví
326–335, resumé s. 335

Václav Petrbok

Čím česká píseň je a čím není. Čelakovský a Rittersberg očima jednoho Biedermanna
336–341, resumé s. 340–341

Jiří Pelán

Biedermeier a italská kultura
342–363, resumé s. 362–363

Jonatan Vinkler

Biedermeier ve Slovinsku: poměry, vztahy, ideály a představy
364–376, resumé s. 376

Miloslav Vojtech

Biedermeierovské tendencie v slovenskej literatúre národného obrodenia
377–384, resumé s. 385

Doznívání a recepce

Dalibor Tureček

Biedermeier a současná literárněvědná bohemistika
386–393, resumé s. 393

Václav Maidl

Adalbert Stifter a Božena Němcová: podoby a rozdíly
394–401, resumé s. 401

Vojtěch Lahoda

Domestikace kubismu: Kramářův biedermeier
402–414, resumé s. 413–414

Jindřich Vybíral

Neobiedermeier mezi Prahou a Vídní
415–425, resumé s. 423–424

Dagmar Mocná

Případ Kondelík aneb Biedermeier v nás
425–434, resumé s. 434

Helena Lorenzová

Závěrem
s. 435–436
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6