Plzeňské sympozia

Ludmila Sochorová

Muž a žena v české vlastenecké společnosti doby biedermeieru

92–103, resumé s. 103
Příspěvek se zabývá dozvuky biedermeieru v české měšťanské společnosti osmdesátých let 19. století. Soustředí se na „českou domácnost“, která je doménou žen. Autorka sleduje dvě hlavní linie. Jednak sleduje inspiraci tradiční lidovou kulturou a její využití pro potřeby měšťanstva, pro jeho touhu po „národním ornamentu“ ve vzhledu a zařízení domova, především pak ve výšivkách, jednak se soustředí na českou měšťanskou kuchyni. Ta se vzhledem k nárokům měšťanských vrstev nemohla inspirovat prostou a bezmasou lidovou stravou, proto vycházela z tradice, založené českými kuchařskými knihami tak, jak , počínaje obdobím renesance, vycházely. V epoše biedermeieru je vrcholem této tradice Domácí kuchařka Magdaleny Dobromily Rettigové. 80. léta 19. století dále charakterizuje také znatelný vývoj specializovaného školství (i pro ženy). Do učebních plánů měšťanských, především ale vyšších dívčích a dalších škol, vychovávajících dívky z živnostnických kruhů, bylo pod odborným dohledem komisí, v nichž výtvarníci spolupracovali s dámami ze vznešených českých rodin, zavedeno vyšívání podle lidových vzorů (opírajících se o autentické, v terénu sesbírané práce). V této době se ještě nejedná o masovou vulgarizaci a kýčovité užití těchto prvků lidové kultury. Tyto tendence nastupují až později jako následek široké popularizace ve spojení s Národopisnou výstavou roku 1895 a jsou vždy konfrontovány s podobnými snahami a příslušnými institucemi v cizině, především ve Francii a Švýcarsku. I vaření a všechno, co s ním souvisí, dostává punc odbornosti ve školách pro budoucí hospodyně, jejichž výstavbu a funkci autorka příspěvku rovněž porovnává s evropskými trendy. Specifickou formou takové instituce je pražská škola Domácnost , jež je zároveň osvětovým a společenským střediskem i dobročinným ústavem. Publikuje odbornou učebnici, obsahující nejen recepty „poctivé české měšťanské kuchyně“, nýbrž i zdravotní a hygienické zásady, rady pro využití času a „kuchyňského náčiní“, česko – francouzský slovník atd. Teoretické přednášky, určené pro širší veřejnost, překračují rámec „kuchyně“ a dotýkají se např. i role ženy v rodině a společnosti, stejně jako otázky, jak je zařídit domov, aby byl nejen útulný a zdravý, ale i český. Zde se setkávají a splývají oba proudy a přispívají tak nejen k národnímu sebeurčení, nýbrž i k emancipaci žen.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist