Sborník 1991
Umění a civilizace jako divadlo světa. Pardubice, Ústav pro hudební vědu ČSAV v nakl. MLEJNEK, s. r. o. 1993, 219 stran, resumé. ISBN 80-85365-23-5 Vydání publikace podpořily Komerční banka, a. s., Český literární fond a Český hudební fond. K vydání připravili Marta Ottlová a Milan Pospíšil.

Umění a civilizace jako divadlo světa

Přednášky a diskusní příspěvky

Jaroslava Pešková

Divadlo světa jako součást světa
10–12, resumé s. 200

Václav Maidl

Češi – národ sedláků? (Jak nás viděli němečtí Češi / čeští Němci v první polovině 19. století)
13–23, resumé s. 200

Otto Urban

Návštěvy Františka Josefa I. v Praze
24–32, resumé s. 201

Jaroslav Douša

Návštěvy Habsburků v Plzni v 19. století
33–40, resumé s. 201–202

Milan Hlavačka

Parlament jako divadlo světa
41–44, resumé s. 202

Jan Havránek

Horizonty mladých českých inteligentů roku 1891
45–53, resumé s. 203

Jan Novotný

Zemská jubilejní výstava 1891 – Praha a Pražané
54–65, resumé s. 203–204

Zdeněk Hojda – Roman Prahl

Pokus o český panteon umění: Jubilejní výstava
66–74, resumé s. 204–205

Věra Menclová

Matěj Brouček na výstavě
75–78, resumé s. 205

Zdeněk Hojda

Příspěvek k pražské výstavě v Kikeriki
79, resumé s. 205

Cathleen M. Giustino

Moderní civilizace a česká veřejnost
80–85, resumé s. 206–207

Pavla Horská

„Slušný člověk“ v malířství z konce 19. století
86–90, resumé s. 207

Václav Tomek

Krásná budoucnost v české anarchistické představě a její osud na přelomu 19. a 20. století
91–102, resumé s. 208

Eva Stehlíková

Theatrum nebo spectaculum? Úvaha zdánlivě filologická na okraj termínu theatrum mundi
103–106, resumé s. 208–209

Alexandr Stich

Divadelnost v české barokní próze (Martin Kochem)
107–126, resumé s. 209–210

Jaroslav Kolár

Teatralizace barokní kultury a společenské vědomí
127–129, resumé s. 210

Daniela Hodrová

Divadlo světa jako součást světa
130–135, resumé s. 210–211

Jaroslava Janáčková

Český beletrista v rozpacích
136–139, resumé s. 211

Helena Lorenzová

Divadlo světa – divadlo nebes. Bolzanovy mobily
140–145, resumé s. 212

Marta Ottlová – Milan Pospíšil

Meyerbeerovo operní divadlo světa v Čechách
146–156, resumé s. 213–214

Milena Dosoudilová

Excelsior – divadlo nebo podívaná?
157–162, resumé s. 214–215

Taťána Petrasová

Naši národní hrdinové ve velkých světových dějinách (Poznámky ke zpodobnění rytíře na pražských fasádách)
163–167, resumé s. 215

Marie Benešová

Architektura – umění stavět
168–173, resumé s. 216

Jindřich Vybíral

Historismus – mrtvolné divadlo?
174–179, resumé s. 216–217

Josef Zumr

Divadlo jako hra, hra jako problém člověka a světa
180–181, resumé s. 217

Alena Pomajzlová

Hra doopravdy
182–186, resumé s. 217–218

Věra Brožová

Hra starých pánů
187–194, resumé s. 218–219

Hana Dobrá

Přednášky o dalekých zemích jako divadlo. Enrique Stanko Vráz a Plzeň
195–198, resumé s. 219
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6