Sborník 2017

Světlo, stíny, tma v české kultuře 19. století, Praha, Academia 2018, 318 stran, čb. a bar. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 978-80-200-2819-8. K vydání připravili Zdeněk Hojda, Marta Ottlová a Roman Prahl.

Světlo, stíny, tma v české kultuře 19. století

Miloš Havelka

Úvodní slovo. Poznámky k metaforice tématu
7–15, resumé s. 15-16

Světlo, stíny a temnoty v ideologii a rétorice

Jiří Žůrek

Osvícenství Františka Faustina Procházky (1749–1809)
19–24, resumé 25-27

Zdeněk R. Nešpor

Světlo sociologie nad českou kotlinou
s. 28–34, resumé s. 34–35

Ivana Čornejová

Kdo byli tmáři v 19. století?
s. 36–44, resumé s. 44–46

Vít Vlnas

Temno před "Temnem" (a po něm)
s. 47–60, resumé s. 60–62

Světlo a tma v duši

Aleš Filip and Roman Musil

"Noční život duše" v tvorbě malířů Gabriela von Maxe a Alberta von Kellera
s. 65–75, resumé s. 76–77

Martin Hrdina

Objev vnitřního světla v duši moderního člověka
s. 78–86, resumé s. 87–88

Marta Ottlová

Česká varianta scény šílenství v opěře 19. století
s. 89–91, resumé s. 91–92

Daniela Tinková

Temná zákoutí mysli. K otázce lékařského vysvětlení zatemnělého rozumu sebevrahů
s. 93–109, resumé s. 110–112

Tomáš Kolich

Světelné efekty v romanetech Jakuba Arbes
s. 113–124, resumé s. 124-126

Tajemno a slovesnost

Pavel Šidlák

Vodník, "kníže smrti a temnosti"
s. 129–137, resumé s. 137-138

Kateřina Piorecká

"Jak milo bylo v setnici, když se smrklo!" Černá hodinka a její reflexe v české literatuře 19. století
s. 139–149, resumé s. 150-151

Lydia Petráňová

"V krbu se svítí, stará podřimuje, děvčata předou měkký len." Jak předkové svítívali
s. 152–161, resumé s. 162-163

Optika a fotografie

Václav Smyčka

Optické přístroje v literatuře kolem roku 1800
s. 167–179, resumé s. 179-181

Petra Trnková

Projekční mikroskop dr. Schuha a "daguerrotypie v praxi"
s. 182–191, resumé s. 191-192

Světlo, stín a tma ve vizuální tvorbě a kultuře

Petr Wittlich

Světlo a socha
s. 195–201, resumé s. 201-202

Taťána Petrasová

Koncept jeskyně a teorie spojených umění
s. 203–216, resumé s. 216-218

Jindřich Vybíral

"Tvrdý kamen a jeho svit." Pokus o interpretaci vídeňského díla Josipa Plečnika
s. 219–227, resumé s. 228-229

Jan Mergl

Proti světlu aneb Dekorativní tabulové sklo v Plzni
s. 230–239, resumé s. 239-241

Eva Bendová

Svět mezi dnem a nocí. Balon-oko, slunce, zatmění
s. 242–248, resumé s. 249-250

Marie Rakušanová

Ostré hrany světla a stínu. Kubištova polemika s kubismem
s. 251–261, resumé s. 260-262

Městský interiér a osvětlení

Andrea Pokludová

Veřejné osvětlení ve městech a iluminace
s. 265–274, resumé s. 274-275

Hana Svatošová

Veřejné osvětlení v Praze – osvětlená cesta k bohatství moderního města
s. 276–286, resumé s. 286-288

Marta Ottlová and Martin Šochman

Světlo v divadle potřebuje tmu
s. 289–294, resumé s. 295
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6