Sborník 2000
Fenomén smrti v české kultuře 19. století, Praha, KLP – Koniasch Latin Press 2001, 425 stran, čb. a bar. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 80-85917-79-3 Publikace byla vydána s podporou grantu 408/01/0627 Grantové agentury České republiky. K vydání připravily Helena Lorenzová a Taťána Petrasová.

Fenomén smrti v české kultuře 19. století

Petr Čornej

Ta, která je – ten, který není
9–12, resumé s. 12

Vít Vlnas

Druhý život barokního pohřbu
13–22, resumé s. 22

Jaromír Loužil

Bolzanovo pojetí smrti a nesmrtelnosti
23–31, resumé s. 32

Milan Sobotka

Idea nesmrtelnosti duše u Kanta
s. 35–41, resumé s. 41

Petr Čornej

Skon českého bohatýra
42–54, resumé s. 54–55

Jiří Rak

Pohřeb jako národní manifestace
56–64, resumé s. 64

Taťána Petrasová

Utopie a pragmatismus osvícenské architektury: klasicistní hroby a hřbitovy
65–78, resumé s. 77–78

Pavel Zatloukal – Ondřej Zatloukal

Co spojuje chrám lásky s pyramidou? (Architekti Moreau – Esch – Engel)
79–91, resumé s. 91

Marie Benešová

Funerální architektura v tvorbě českých architektů druhé poloviny 19. století
92–105, resumé s. 105

Jindřich Noll

Několik poznámek k evangelickým hřbitovům konce 19. století
106–110, resumé s. 110

Roman Prahl

Žal, melancholie a sepulkrální sochařství v Čechách kolem roku 1800
111–126, resumé s. 126

Pavla Sadílková

Smrt hrdiny v historické malbě: mezi symbolickým příběhem a meditací o smrti
127–137, resumé s. 137

Petr Wittlich

Umělecké sebevraždy
138–146, resumé s. 146

Osvícenství, patriotismus a obrození

Eduard Maur

Pojetí národa v české osvícenské historiografii. Ignác Cornova a František Martin Pelcl
134–145, resumé s. 146

Eva Stejskalová

Memento mori jako dopis s překvapením a papírová hříčka
147–150, resumé s. 151

Helena Lorenzová

Český biedermeier a náhrobní poezie
152–160, resumé s. 160

Andrea Vítová

Vlast pláče
161–167, resumé s. 167–168

Blanka Hemelíková

Smrt a tragično v kontextu mýtu
169–176, resumé s. 176–177

Lucie Kettnerová

Proměny motivu smrti v kalendářní povídce
178–181, resumé s. 181

Jaroslav Med

Smrt v literatuře
182–186, resumé s. 186

Jindřich Toman

Vlast, ženy a slast: K motivu smrti u Karla Hynka Máchy
187–192, resumé s. 192–193

Michal Jareš

Smrt a zmrtvýchstání v díle Karla Berdycha
194–199, resumé s. 199

Petr Kalač

Odraz evropského hermetického hnutí konce 19. století v českém periodickém tisku
200–206, resumé s. 206

Kateřina Bláhová

Prožitek smrti historika Josefa Šusty
207–215, resumé s. 215

Věra Brožová – Dagmar Mocná

Popelka a Arnošt Biliánovi: „Obětinou v duši jinou“
216–224, resumé s. 225

Magdaléna Havlová

Podoby smrti v kontextu lásky a naděje
226–229, resumé s. 229

Marta Ottlová

Smetanův Dalibor jako tragická opera
230–237, resumé s. 237

Milena Lenderová

„První česká matka po smrti upálena“ aneb Pohřeb paní Augusty Braunerové
238–244, resumé s. 244

Eduard Maur

Smrt ve světle demografické statistiky
245–254, resumé s. 253–254

Pavla Horská

Žena a smrt
255–258, resumé s. 259

Zdeněk Bezecný

Smrt šlechtice
260–266, resumé s. 266

Jiří Štaif

Smrt a druhý život Františka Palackého. Sondy do marginálních skutečností let 1876–1926
267–288, resumé s. 287–288

Miloš Havelka

Sebevražda u Masaryka
289–297, resumé s. 297

Luboš Velek

Stáří, smrt a pohřeb politických vůdců
298–308, resumé s. 308

Arno Pařík

Z historie a činnosti Pražského pohřebního bratrstva
309–333, resumé s. 332–333

Vítězslav Štajnochr

Funerální nádoby: smrt a život post mortem v mytické skutečnosti
334–347, resumé s. 357–358

Milan Exner

Téma smrti a smrt subjektu v Rukopisech královédvorském a zelenohorském
348–357, resumé s. 358

Martin Sekera

Člověk, příroda a pokrok
359–367, resumé s. 367

Jan Hozák

Technika a smrt
368–382, resumé s. 381–382

Petr Svobodný – Ludmila Hlaváčková

Lékař a smrt
383–398, resumé s. 397–398

Jaroslava Pešková

Závěrem
399–404, resumé s. 403–404
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6