Sborník 1989
Proudy české umělecké tvorby 19. století. Smích v umění. Praha, Ústav pro hudební vědu ČSAV – Ústav dějin umění ČSAV – Český hudební fond – Československá společnost pro estetiku 1991, 283 stran, 58 čb. obr. ISBN neuvedeno. Redakčně připravili Marta Ottlová a Milan Pospíšil.

Proudy české umělecké tvorby 19. století. Smích v umění

Přednášky

Jiří Dvorský

Slovo úvodem
10

Jaromír Loužil

Smích jako historickofilozofická kategorie?
11–17, resumé s. 254–255

Růžena Grebeníčková

Sternovství v české próze předbřeznové
18–27, resumé s. 255

Helena Lorenzová

Hra na krásný život
28–36, resumé s. 256

Vladimír Macura

Klácelova teorie smíchu
37–42, resumé s. 256–257

Blanka Hemelíková

Pomněnky z pouti humoru národním obrozením. (Ke vztahu humoristické literatury a realismu)
43–47, resumé s. 257

Mojmír Otruba

Termín „zábavná literatura“ v českém obrození
48–53, resumé s. 257–258

Alexandr Stich

Slovní hříčky v Havlíčkově publicistickém stylu
54–62, resumé s. 258–259

Jiří Kořalka

Národní stereotypy v české a německé politické karikatuře
63–70, resumé s. 259–260

Helena Krejčová

„Jsme všichni Češi, ale nemusí o tom nikdo vědět“
71–79, resumé s. 260

Dagmar Mocná

Cesty a rozcestí politické satiry na přelomu 19. a 20. století
80–87, resumé s. 260–261

Anděla Horová

Vždyť máme také umění! Humor a ironie v kritické reflexi umění 19. století u nás
88–93, resumé s. 261–263

Jiří Růžička

Jak je smích možný
94–100, resumé s. 263–264

Alena Macurová

Reflexe smíchu a smích jako prostředek reflexe člověka a světa
101–106, resumé s. 264

Petr Wittlich

Inverze obrazu a obrtlík smíchu
107–114, resumé s. 264–265

Věra Brožová

Polohy humoru v próze Zikmunda Wintra
115–120, resumé s. 265–266

Petr Čornej

Sakrální a úsměvné podoby husitské tradice
121–141, resumé s. 266–268

Jarmila Doubravová

Zbraň osamělosti kontra husitský kolektiv
142–146, resumé s. 268

Lubomír Konečný

Laokoon ve výtvarném humoru a satiře 19. století
147–155, resumé s. 268–269

Marta Ottlová – Milan Pospíšil

Francouzská veselohra v kontextu české opery. Smetanovy dvě vdovy
156–167, resumé s. 269–270

Ivan Muchka

Smích v architektuře. Petřínské bludiště
168– 171, resumé s. 270

Jan Hozák

Smích a stroj. (Zamyšlení nad vztahem člověk a technika v 19. století)
172– 177, resumé s. 271

Pavel Scheufler

Úsměv ve fotografii 19. století. (Poznámky k humoru na fotografiích)
178–188, resumé s. 272

Ivan Klimeš

Biograf jako nový typ lidové zábavy
189–193, resumé s. 273

Jana Ševčíková – Jiří Ševčík

O humoru v architektuře a umění
194–199, resumé s. 274

Josef Zumr

Smích a metafyzika
200–203, resumé s. 274–275

Jan Lukeš

Smích České moderny
204–210, resumé s. 275–276

Marek Nekula

Koncept ironie u tzv. ironické generace 90. let
211–214, resumé s. 276

Alena Pomajzlová

O bracích
215–220, resumé s. 276

Roman Prahl – Vojtěch Lahoda

Karikatura a umělecké dílo. Ke genezi moderního umění
221–229, resumé s. 277–278

Jaroslava Pešková

Smích jako sociální skutečnost. (K ontologii smíchu)
230–235, resumé s. 278

Diskusní příspěvky

Jaroslav Douša

Emigrace části Pražanů do Plzně od 15. století a satirický ohlas událostí roku 1866 v Praze a v Plzni
237–242

Jaroslav Kolár

Smíchový princip. Jan Neruda a česká karikatura
243–245

Marie Pospíšilová

Nostalgický úsměv novoromantismu. (K obrazu Hanuše Schweigera „Člověku je tu“ ze sbírek Pražského hradu)
246–249

Nikolaj Savický

K. M. Čapek-Chod a ironie jako nástroj výtvarné kritiky
250–252
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6