Sborník 1982
Město v české kultuře 19. století. Praha, Národní galerie 1983. 438 stran, 95 čb. vyobrazení, resumé. ISBN neuvedeno. (Studie a materiály 1) Redakčně připravila Milena Freimanová.

Město v české kultuře 19. století

Jiří Kotalík

Město v českém umění 19. století
9–33, resumé s. 385–388, obr. 1–19

Otto Urban

K některým aspektům životního stylu českého měšťanstva v polovině 19. století
34–42, resumé s. 388–389

Jaroslava Pešková

Zájmová sebereflexe subjektivity v měšťanské kultuře v Čechách v 19. století
43–52, resumé s. 390

František Černý

Místo divadla v životě českých měst v 19. století
52–68, resumé s. 390–392

Mirjam Moravcová

Formování společenských aktivit dělnictva v prostředí velkého města v druhé polovině 19. století
69–77, resumé s. 392–393

Antonín Špelda

Progresivní prvky v kulturním vývoji Plzně v 19. století
78–84, resumé s. 393–394

Jan Kapusta

Struktura sociálních vztahů a institucí a utváření představ o hudbě ve společnosti maloměsta za obrození
85–92, resumé s. 395–396

Marta Ottlová – Milan Pospíšil

Proměny hudby v městské společnosti 19. století
93–100, resumé s. 396–397

Viktor Viktora

Konverzační veselohra ve vývoji českého dramatu 19. století
101–107, resumé s. 397–398

Jan Havránek

Předpoklady působení české kultury v Čechách v 19. století
108–122, resumé s. 398–399

Jiří Rak

Vlastenecké muzeum a české měšťanstvo v době předbřeznové
123–132, resumé s. 399–400

Zdeněk Hojda

Kdo nakupoval na výstavách Krasoumné jednoty?
133–153, resumé s. 400–402

Vladimír Macura

Obraz Prahy v české obrozenské kultuře
154–167, resumé s. 402–403

Daniela Hodrová

Praha jako město deziluze v českém románu přelomu století
168–177, resumé s. 403–404

Tomáš Vlček

Koláž a městská kultura konce 19. a počátku 20. století
178–188, resumé s. 404–405

Lubomír Konečný

„Pouhý žánr...“: Pokus o skicu historiografického pozadí
189–195, resumé s. 405–406

Olga Macková

Malířství biedermeieru jako výraz kultury města v první polovině 19. století
196–201, resumé s. 406–408

Markéta Nováková

Žánr mezi nazarénismem a realismem
202–210, resumé s. 408–409

Roman Prahl

Obrazy z pražské společnosti 60. let 19. století
211–226, resumé s. 409–410

Naděžda Blažíčková

Městský motiv v díle Bedřicha Havránka
227–237, resumé s. 410–413

Olga Herbenová

Obytný interiér některých významných osobností české kultury jako typizační prvek měšťanského interiéru 19. století
238–254, resumé s. 413–414

Pavel Scheufler

Fotografie jako dokument pražského života
255–266, resumé s. 414–416

Petr Wittlich

Pomník a město
267–280, resumé s. 416–417

Jiří Ševčík

Staroměstská radnice jako paradigma proměn českých měst v 19. století
281–290, resumé s. 417–419

Aleš Vošahlík

Ochrana urbanistických hodnot 19. století
291–303, resumé s. 419–420

Jiří Dvorský

Tvář města v české kultuře 19. století
304–306, resumé s. 420

Diskusní příspěvky

Miloslav Bělohlávek

Umění a plzeňská společnost v 19. století
309–319, resumé s. 420–422

František Černý

Diskusní příspěvek
324–325

Jaroslav Bužga

K problému umělecké oproštěnosti v hudbě 19. století
320–323, resumé s. 422

Miroslav K. Černý

Město a městské prostředí ve formování české národní hudby
326–328, resumé s. 422

Julius Hůlek

Poznámky k otázce kořenů hudby českého národního obrození
329–336, resumé s. 423

Jiří Kořalka

Kulturně aktivní vrstvy české maloměstské společnosti v druhé polovině 19. století (na příkladu Tábora)
337–341, resumé s. 424

Josef Kotek

Improvizovaný diskusní příspěvek
342–344, resumé s. 424–425

Květa Křížová

Zobrazení interiéru v 19. století
345–350, resumé s. 425–426

Miloslav Malý

Smetanovo tajemství
351–354

Radoslav Nenadál

Pohled na měšťáckou společnost u Jana Nerudy a W. M. Thackerayho
354–357, resumé s. 426

Jiří Pešek

Diskusní příspěvek
358–359

Miloš Pistorius

K významu Prahy jako národního symbolu v české obrozenské kultuře ve vztahu k symbolickému významu hor v kultuře slovenské: Diskusní příspěvek k referátu Vladimíra Macury
360–362, resumé s. 427

Alexandr Stich – Zdeňka Benešová–Tomanová

Otevření Národního divadla a Adámkova Salomena
363–376, resumé s. 427–428
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6