Sborník 2002
Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Praha, KLP – Koniasch Latin Press 2003, 377 stran, čb. a bar. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 80–85917–98–X Publikace byla vydána s podporou grantu Univerzity Karlovy v Praze č. 289/2002/A–HN/FF (evid. č. FF 203 741). K vydání připravili Zdeněk Hojda a Roman Prahl.

Bůh a bohové. <br>Církve, náboženství a spiritualita <br>v českém 19. století

Zdeněk Hojda

Úvodem
s. 7–8

Martin C. Putna

Religiozita v 19. století: zbožnost nezbožných
9–16, resumé s. 15–16

Filozofie a sociologie křesťanství, Bolzano a Masaryk

Helena Lorenzová

Bolzanův proces
17–32, resumé s. 32

Miloš Havelka

Kontexty Masarykovy sociologie náboženství
33–45, resumé s. 45

Josef Zumr

„Snahy páně Masarykovy nesou se nám katolíkům nepřátelským směrem.“ Církev a TGM 1880–1900
46–53, resumé s. 53–54

Spiritualita české společnosti 19. století, neortodoxní proudy

Markéta Holubová

Barokní rezidua v poutích 19. století
55–71, resumé s. 70–71

Milena Lenderová

Bůh a víra na stránkách dívčích a ženských deníků 19. století
72–83, resumé s. 83

Pavla Horská

Poměr církví k manželství a rodině v Čechách 19. století
84–89, resumé s. 89

Jakub Brdíčko

Blouznivci a rebelové
90–96, resumé s. 95–96

Antonín K. K. Kudláč

Staronoví hledači Absolutna. Některé duchovní alternativy na sklonku 19. století
97–106, resumé s. 106

Jana Kubíčková

„Hleďme častěji za den na obraz Božského srdce Páně.“ Brněnská diecéze a kult Nejsvětějšího Srdce
107–122, resumé s. 121–122

Církev a stát, církev a národ

Zuzana Urválková

František Martin Pelcl o jezuitech
123–127, resumé s. 127

Jiří Rak

Dělníci na vinici Páně nebo na roli národní?
128–138, resumé s. 137–138

Milan Hlavačka

Konflikt skrytý v toleranci. Církev a stát v předbřeznové době
139–144, resumé s. 144

Ralph Melville

Evangelický Spolek Gustava Adolfa a čeští protestanti v době předbřeznové
145–154, resumé s. 154

Marta Ottlová

Náboženství a divadlo. K pražské recepci Meyerbeerovy historické opery
155–160, resumé s. 159–160

Jiří Hanuš

Moravský Bůh a jeho přívrženci na Moravě v 19. století
161–168, resumé s. 167–168

Jiří Georgiev

Mezi svéprávností a poručnictvím. K postavení církví v habsburské monarchii druhé poloviny 19. století
169–185, resumé s. 184–185

Zdeněk Bezecný

Šlechta a církev v druhé polovině 19. století
186–191, resumé s. 191

Pavel Marek

Náboženství v období politické diferenciace české společnosti v druhé polovině 19. století
192–202, resumé s. 202

Jaroslav Douša

Bůh a bible v díle Jindřicha Kohna
203–207, resumé s. 206–207

Katolická církev a národně politické odstředivé tendence

Kristina Kaiserová

Hnutí Los–von–Rom a čeští Němci
208–216, resumé s. 216

Zdeněk Lukeš

Secesní kostely v Čechách
217–226, resumé s. 225–226

Eduard Burget

Josef Svozil a ti druzí. K odchodu kněží–reformistů z katolické církve na přelomu 19. a 20. století
227–234, resumé s. 234

Jan Havránek

Příprava Husových oslav a antiklerikalismus českých studentů v předvečer první světové války
235–244, resumé s. 244

Martin Schulze Wessel

Tužby katolického duchovenstva a založení Československé církve. Dotazníková akce Bohumila Zahradníka–Brodského roku 1918
245–254, resumé s. 253–254

Jarmila Gabrielová

Slovanská liturgie v českých zemích po roce 1860
255–263, resumé s. 263

Jan Skolka

Mytická hora Říp, příchod Čechů a svatováclavská legenda. Sgrafitová sága Mikoláše Alše na novorenesančních domech v Plzni
264–267, resumé s. 267

Obnovné proudy v umění, křesťanství a moderna

Pavla Sadílková

Interpretace dostavby a posvátného významu pražské katedrály v textech kolem roku 1800
268–275, resumé s. 274–275

Jindřich Vybíral

Sen o katedrále
276–286, resumé s. 285–286

Taťána Petrasová

Nazarenismus nebo purismus?
287–301, resumé s. 301

Zdeněk Hojda – Roman Prahl

Josef Hellich a (spolek) křesťanské(ho) umění
302–310, resumé s. 309–310

Karolína Štauberová–Škochová

Cecilianismus aneb Správná hudba ku chvále Boží
311–316, resumé s. 316

Viktor Viktora

Velebnost božská. Ke kontextu ód Antonína Jaroslava Puchmajera
317–323, resumé s. 323

Blanka Hemelíková

Jan Pravoslav Koubek: Básníkova cesta do pekel (Bůh a bohové v heroikomickém eposu)
324–329, resumé s. 329

Aleš Filip – Roman Musil

Křesťanský symbolismus ve výtvarném díle Antonína Theina–Runié
330–343, resumé s. 343

Věra Brožová

Karafiátovi Broučci a realisté
344–355, resumé s. 355

Jaroslava Pešková

Bůh a bohové, církve, náboženství a spiritualita v českém myšlení 19. století (závěrečné slovo)
356–360, resumé s. 360
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6