Sborník 1999
Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Praha, KLP – Koniasch Latin Press 2000 [v tiráži 1999]. 386 stran, čb. a bar. vyobrazení, resumé. ISBN 80–85917–68–8 Uspořádali Zdeněk Hojda a Roman Prahl.

Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800

Roman Prahl

Úvodem
s. 9–10

Krajina a architektura

Jiří Kroupa

Antropologický obrat a umění v českých zemích kolem roku 1800
11–24, resumé s. 24

Pavel Zatloukal – Ondřej Zatloukal

Apollónův chrám nad Mlýnským rybníkem
25–36, resumé s. 35–36

Šárka Brůhová

Opatství v Kelso. Poznámka k architektonickému motivu na obraze Antonína Mánesa Krajina se zříceninou
37–43, resumé s. 42–43

Taťána Petrasová

Josefinské pevnosti a počátky klasicismu v Čechách
44–53, resumé s. 53

Pavel Šopák

Umění kolem roku 1800 v historické reflexi: příklad Jana Hofmana
54–66, resumé s. 65–66

Věda, umění a náboženství

Roman Prahl

„Kunst allein ist es, die meine Umstände versüsset.“ K proměnám konceptu umění v Praze let 1780–1830
67–75, resumé s. 74–75

Zdeněk Hojda

Společnosti přátel umění v Evropě do konce 18. století
76–87, resumé s. 86–87

Helena Lorenzová

Pražská léta Augusta Gottlieba Meissnera. Časopis Apollo
88–97, resumé s. 97

Antonín Kostlán

Královská česká společnost nauk a počátky nové tolerance
98–105, resumé s. 105

Jaromír Loužil

Bemerkungen zu Bolzanos Religiosität
106–113, resumé s. 113

Jitka Sedlářová

Joseph von Hormayr zu Hortenburg (1781–1848) a počátky romantismu na Moravě
114–125, s. 125–126

Jan Skolka

Osobnosti vědy, kultury a politiky na piedestalech
127–132, resumé s. 132–133

Osvícenství, patriotismus a obrození

Eduard Maur

Pojetí národa v české osvícenské historiografii. Ignác Cornova a František Martin Pelcl
134–145, resumé s. 146

Jiří Rak

Za vlast a národ proti světoborci
147–154, resumé s. 154

Vít Vlnas

Čechy, Praha a říšskoněmecký patriotismus napoleonské doby. Marginalia k tématu
155–164, resumé s. 164

Milena Lenderová

Fenomén „Napoleon“ a vznik veřejného mínění ve střední Evropě
165–176, resumé s. 175–176

Jazyk a literatura

Drahomíra Vlašínová

Rok 1800 v periodizaci dějin české literatury národního obrození
177–181, resumé s. 181

Libor Pavera

Preobrození? Nad edicí Země dobrá, to jest země česká
182–189, resumé s. 189

Václav Petrbok

Stanislav Vydra mezi Balbínem a Jungmannem
190–207, resumé s. 207

Viktor Viktora

Antonín Jaroslav Puchmajer homiletik
208–213, resumé s. 213

Andrea Vítová

Dvě verze Děvína Šebestiána Hněvkovského. Proměny textu ovlivněné dobovou normou
214–223, resumé s. 223

Tomáš Hlobil

Jungmannova charakteristika metafory a německá estetika 18. století
224–233, resumé s. 233

Sféra divadla

Pavel Preiss

Scénografie a jevištní obraz na předělu staletí a stylů: Josef Ignác Platzer mezi divadly v Praze a ve Vídni
234–263, resumé s. 262

Alena Jakubcová

Melodram kolem roku 1790: divadlo podle módy?
263–273, resumé s. 273–274

Lenka Kusáková

Tandlerova zpěvohra Ostrov lidožroutů z roku 1790. Svědectví o osvícenském a politicky loajálním smýšlení českých vlastenců na přelomu 18. a 19. století
275–284, resumé s. 284

Tomislav Volek

Od italské opery k německému spingspielu: proměny pražského publika
285–293, resumé s. 292–293

Jaroslav Fiala

Kultura v lázních na počátku 19. století
294–302, resumé s. 302

Komunikace ve společnosti, každodennost

Jan Novotný

K počátkům novodobé nakladatelské činnosti a knižní kultury u nás
303–313, resumé s. 313

Martin Sekera

Politische Gespräche der Todten: Nevyužitý pramen pro analýzu novinového obsahu
314–325, resumé s. 325

Jaroslav Douša

Plzeňské letáky z roku 1800
326–328, resumé s. 328

Milan Hlavačka (za spoluautorství Jana Němce)

Ta pravá mobilita: cestování
329–339, resumé s. 339

Zdena Stoklásková

Imigranti v Rakousku na konci 18. století
340–358, resumé s. 358

Eva Uchalová

Dámská móda let 1770–1806 v šatníku Walburgy Salm–Reifferscheidové
359–368, resumé s. 368

Martin Franc

Obyvatelé Prahy roku 1824 očima lékaře
369–380, resumé s. 378-379
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6