Sborník 1993
Sacrum et profanum. Praha, KLP – Koniasch Latin Press 1998. 242 stran, čb. vyobrazení, resumé. ISBN 80–85917–41–6 Vydání podpořila Nadace Český literární fond. K vydání připravili Marta Ottlová a Milan Pospíšil.

Sacrum et profanum

Jan Sokol

Jak se pozná posvátné
9–12, resumé s. 12

Jaromír Loužil

Je nám dnes ještě dnes něco vůbec svaté?
13–19, resumé s. 18–19

Tomislav Volek

Sakrální a profánní v hudbě
20–26, resumé s. 26

Petr Osolsobě

Sacrum et profanum: česká kultura, nominalismus a zakletí v sobě
27–33, resumé s. 33

Daniela Hodrová

Místa profánní a místa sakrální
34–41, resumé s. 41

Helena Lorenzová

Blaník: sacrum et profanum
42–53, resumé s. 52–53

Zdeněk Hojda

Pomník – svatyně národa
54–64, resumé s. 63–64

Marie Benešová

„Ač zemřeli – ještě mluví“
65–67, resumé s. 67

Věra Brožová

Svaté touhy vlastenecké
68–75, resumé s. 75

Vladimír Macura

Sakralizace profánního: kult humoristy F. J. Rubeše
76–86, resumé s. 85–86

Blanka Hemelíková

Faráři–šibalové aneb Bezbožnost v humoreskách
87–91, resumé s. 91

Aleš Haman

Několik poznámek k vlivu koncepce sakrálního a profánního a pojetí vztahu beletrie a publicistiky v české literatuře druhé poloviny 19. století
92–95, resumé s. 95

Milan Pospíšil

Bezbožnost na posvátném místě (v Dvořákově opeře Dimitrij)
96–107, resumé s. 106–107

Hana Šmahelová

Milostný Bůh Boženy Němcové (Dvě modality erotické motivace víry)
108–114, resumé s. 113–114

Dagmar Mocná

Sakralizace lásky a sexu v „Červené knihovně“
115–122, resumé s. 121–122

Pavla Horská

Tradiční hodnota rodiny v Čechách
123–128, resumé s. 128

Vít Vlnas

Barokní bůh v národě husitů
129–136, resumé s. 135–136

Jan Kumpera

Komenský v českém pantheonu 19. století
137–144, resumé s. 144

Jiří Pokorný

P. Tomáš Škrdle a družstvo Vlasť
145–150, resumé s. 150

Helena Krejčová

Semitismus – jezuitismus
151–157, resumé s. 156–157

Jaroslav Douša

Sacrum et profanum v přehledu plzeňských dějin 19. století
158–169, resumé s. 169

Hana Dobrá

Posvátný vztah k divadlu (Eduard Vojan)
170–172, resumé s. 172

Roman Prahl

Adorace obrazů a obrazy adorace
173–193, resumé s. 192–193

Taťána Petrasová

Symbolika svátosti v programu dostavby katedrály sv. Víta
194–203, resumé s. 202–203

Jindřích Vybíral

Sakrální v profánním: Přenos forem a významů v inženýrské architektuře 19. století
204–210, resumé s. 209–210

Pavel Zatloukal

Šatník aneb nad obrazností mluvy 19. století o dobové brněnské architektuře
211–220, resumé s. 219–220

Ivan Vojtěch

K Schönbergovu pojmu díla
221–229, resumé s. 229

Alena Pomajzlová

Polibek smrti
230–234, resumé s. 234

Jaroslava Pešková

Všední a sváteční – závěrečná úvaha
235–240, resumé s. 239–240
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6