Sborník 2016

Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě, Academia, Praha 2017, 374 stran, čb. a bar. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 978-80-200-2652-1. K vydání připravili Martin Hrdina, Eva Bednová a Kateřina Piorecká.

Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě

Úvodem

Martin Škabraha

Pokrokem ke katastrofě, katastrofou k pokroku
s. 9–17, resumé s. 15–16 (English), 16–17 (Deutsch)

Miloš Havelka

Revoluce – transformace – změny
s. 18–30, resumé s. 29–30 (English), 30 (Deutsch)

Člověk v ohrožení

Ondřej Hudeček

Utváření systematické prevence před povodněmi v Čechách na konci 18. století
s. 33–40, resumé s. 39 (English), 40 (Deutsch)

Jiří Štaif

Rakouský státní bankrot 1811 a jeho ohlas v Čechách aneb peníze a kolektivní paměť
s. 41–57, resumé s. 56 (English), 57 (Deutsch)

Jan Mergl

Nejslavnější plzeňský požár
s. 58–67, resumé s. 66 (English), 67 (Deutsch)

Milan Hlavačka

Samospráva a katastrofa. Povodeň v Berouně roku 1872
s. 68–78, resumé s. 77 (English), 78 (Deutsch)

Vlasta Reittererová – Hubert Reitterer

Požár vídeňského Ringtheateru roku 1881
s. 79–92, resumé s. 90–91 (English), 91–92 (Deutsch)

Milena Lenderová

Pařížská povodeň roku 1910 a její ohlas v Praze
s. 93–106, resumé s. 105 (English), 106 (Deutsch)

Ivan Jakubec – Jan Štemberk

"Vůz rozbit, kůň zabit, kočí zůstal bez pohromy."Dopravní neštěstí jako součást lidského života
s. 107–121, resumé s. 120 (English), 120–121 (Deutsch)

Vojtěch Pojar

Životní pojištění a česká společnost
s. 122–133, resumé s. 132 (English), 133 (Deutsch)

Martin Franc

Co dělat, když přijde hlad? Poučení z roku 1817
s. 134–145, resumé s. 144 (English), 145 (Deutsch)

Katarzní rozměr katastrofy

Ľubica Schmarcová

Romantici, mesianisti a regeneračný potenciál katastrofy
s. 149–158, resumé s. 157 (English), 158 (Deutsch)

Dalibor Tureček

Katastrofa pompejí a česká literární romantika
s. 159–170, resumé s. 169 (English), 169–170 (Deutsch)

Pavel Janoušek

Po katastrofě- kolportážní román jako řemeslo a výraz vnitřního dialogu. Morana čili Svět a jeho nicoty
s.171–181, resumé s. 180 (English), 181 (Deutsch)

Martin Hrdina

Propast a chrám. Metaforika chaosu a řádu v české poezii sedmdesátých let
s. 182–198, resumé s. 197 (English), 197–198 (Deutsch)

Zuzana Urválková

Požárem k napravení hříšníka. Nad povídkou Karla Václava Raise Sekáči
s. 199–205, resumé s. 204 (English), 205 (Deutsch)

Michal Charypar

Konec světa v mysli „záhadných povah“. Arbesovo romaneto Poslední dnové lidstva
s.206–215, resumé s. 214 –215 (English), 215 (Deutsch)

Milan Pospíšil

Divadelní potopy
s. 216–230, resumé s.228–229 (English), 229–230 (Deutsch)

Věra Velemanová

Bouře v českém divadle na sklonku 19. století… a její pokračování
s.231–236, resumé s. 235 (English), 236(Deutsch)

Katastrofa prizmatem umění, vědy a publicistiky

Zdeněk Hrbata

Válkou k objevům. Denonova cesta za uměním
s.239–251, resumé s. 250 (English), 251 (Deutsch)

Jana Kepartová

Reflexe antické vesuvské katastrofy v české publicistice 19. století
s. 252–266, resumé s. 264–265 (English), 265–266 (Deutsch)

Václava Kofránková

Sopky v české odborné produkci a publicistice 19. století
s. 267–279, resumé s. 278 (English), 279 (Deutsch)

Eva Bendová – Pavla Machalíková –Tomáš Winter

Sopky, výbuchy a láva v českém moderním umění
s. 280–295, resumé s. 292–293 (English), 294–295 (Deutsch)

Katarína Beňová

Povodne a uhorskí umelci v 19. storočí
s. 296–307, resumé s. 306 (English), 306–307 (Deutsch)

Roman Prahl

Podívaná na zkázu a zkáza podívané. Císaři Maximiánovi se ve snu zjevují jeho oběti
s. 308–316, resumé s. 315 (English), 316 (Deutsch)

Vít Vlnas

Fotografie jde do války. Pravda a lež válečné fotografie 19. století
s. 317–332, resumé s. 330 (English), 331–332 (Deutsch)

Ivan Klimeš

Řádění kinematografu
s. 333–340, resumé s. 339 (English), 339–340 (Deutsch)

Na závěr

Lukáš Likavčan

Planetární historie. Antropocén a estetika katastrof
s. 343–349, resumé s. 348 (English), 349 (Deutsch)
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6