Sborník 1988
Prameny české moderní kultury I.–II. Praha, Národní galerie v Praze – Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV 1988, 387 s. [I. sv. 188 s., II. sv. 200 s.], 34 čb. obr. K tisku připravili Oldřich Král, Blanka Svadbová, Pavel Vašák. Obrazovou přílohu sestavila Milena Freimanová. V zájmu rychlého zveřejnění výsledků sympozia byla příspěvkům ponechána původní autorská jazyková a stylová podoba. [Resumé pro potřeby webových stránek připravila Taťána Petrasová.] ISBN neuvedeno. Úplné znění textu naleznete na stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/sborniky/1988/PCMK

Prameny české moderní kultury

I.

Pavel Vašák

Genese české moderní kultury. (Předmluva)
9–13

Eva Štědroňová

K sémantice pojmu česká moderní kultura
14–27

Jaroslava Pešková

Artikulace a komunikace problému modernismu. (Reflexe roviny duchovní a skutečnostní)
28–39

Miroslav Pauza

K profilu českého filozofického myšlení fin de siecle
40–49

Jan Janko

Přírodní vědy a umění v českých zemích na přelomu 19. a 20. století: Pokus o srovnání některých tendencí
50–67

Otto Urban

Kultura politiky a politická moderna na konci 19. století
68–81

Mojmír Otruba

Konotace, symbolizace – vyjadřovací formy politikého života
82–101

Jiří Kotalík

Tradice českého umění v pohledu generace devadesátých let
102–107 a–k

Jaroslav Jiránek

Nepominutelnost romantismu při zkoumání základů moderní české národní kultury
108–117

Zdeněk Hrbata

Místo díla Julia Zeyera v proudu neoromantismu a dekadence
118–140

Zdeněk Pešat

Místo Sládkova Lumíru v rozvoji české literatury i ve sporech devadesátých let
141–155

Jaroslava Janáčková

Slohová intence jako činitel vývojové dynamiky. (povídky A. Sovy)
156–166

Martin Procházka

K problematice hrdiny, syžetu, stylu a verše na prahu moderní české a světové básnické epiky: Gellnerův a Byronův Don Juan
166–188

II.

Dobrava Moldanová

Proměny ženského tématu v tvorbě spisovatelek na přelomu století
190–201

Dagmar Mocná

Proměny sociální prózy z přelomu století
202–216

Roman Prahl

„Paleta“ – „Špachtle“. Idea a praxe časopisu české výtvarné moderny 1885–1899
217–240

Pavla Pečinková

K myšlenkovým souvislostem mezi generací devadesátých let a předválečnou avantgardou
241–254

Zdeněk Lukeš

Počátky secese v české architektuře konce 19. století
254–264

Pavel Zatloukal

„Dům milovníka umění“ a moravská architektura přelomu století
265–283

Jan Havránek

České studentské pokrokové hnutí 1888–1891 v evropských souvislostech
284–304

Jiří Pokorný

Osvěta a lid. Naše literární poměry
305–321

Vlasta Bokůvková

Příspěvek plzeňského Hlaholu k novému pojetí sborového zpěvu v Čechách a na Moravě
322–330

Diskuse

Petr Horák

K modernismu a k posmodernismu: historicko-filozofická poznámka
332–336

Pavel Vašák

Jazyk neúplného systému
336–340

Marie Benešová

Modernost ve vývoji české architektury
342–347

Aleš Dvořák

K výzkumu vztahu k literárnímu dědictví
347–349

Antonín Špelda

Vývojové zlomy ve fyzice a jejich odraz v české hudební kultuře
350–352

Miloslav Bělohlávek

Pokrokové studentstvo a jeho plzeňští představitelé
352–359

Hana Dobrá

Příspěvek Spolku přátel vědě a literatury české v Plzni k rozvoji české kultury v 2. polovině 19. století
359–366
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6