Sborník 1986
Člověk a příroda v novodobé české kultuře. Praha, Národní galerie 1989, 309 stran, 102 čb. obr. ISBN 80-7035-000-8 (Studie a materiály 5) Redakčně připravila Milena Freimanová.

Člověk a příroda v novodobé české kultuře

Přednášky

Jaroslava Pešková

Problém přírody a příroda ve filozofii 19. století
9–17, resumé s. 280

Petr Horák

K problému určení místa tzv. dekadence v kontextu evropského myšlení 19. století
18–29, resumé s. 280

Hana Librová

Antropologická a sociální dimenze v percepci krajiny
30–36, resumé s. 281

Jiří Dvorský

Příroda a město v 19. století
37–38, resumé s. 282

Otto Urban

Proces industrializace a vztah k přírodě v 19. století
39–44, resumé s. 282–283

Yvonne Janková

Uplatnění architektonických doplňků v parcích a zahradách
45–50, resumé s. 283

Pavel Vašák

Máchovo životní prostředí
51–59, resumé s. 283–284

Jaroslava Janáčková

Krajina v osobním záznamu a v básnické projekci
60–65, resumé s. 284

Zdeněk Hrbata

Časoprostor a symbolika noci v Máchově díle
66–89, resumé s. 284–285

Jan Novotný

Počátky české turistiky jako způsob poznávání přírody a jejich odraz v kultuře 19. století
90–93, resumé s. 286

Petr Wittlich

Proč právě příroda – výtvarné umění a biologické myšlení na konci 19. století
94–102, resumé s. 286

Roman Prahl

Intinmí krajina a její české přijetí
103–118, resumé s. 287–288

Luboš Konečný

Signatura času. Poznámky k výkladu Krajiny se zříceninou od Antonína Mánesa
119–128, resumé s. 288

Jana Ševčíková – Jiří Ševčík

Zrození města z krajiny aneb simulovaný ráj
129–137, resumé s. 288–289

Petr Vít

Sociabilita hudby malující přírodu v české kultuře 19. století
138–146, resumé s. 290

Vlasta Dvořáková

K sémantice sentimentálních zahrad
147–166, resumé s. 290–293

Jana Potužáková

Historicky cenná letní sídla v Plzni – severním předměstí
167–173, resumé s. 293–294

Diskusní příspěvky

Miloslav Bělohlávek

Plzeň – životní prostředí a zeleň, 1986
177–184, resumé s. 294–295

Marie Benešová

Příroda a urbanistický koncept na počátku 19. století v Čechách,
185–191, resumé s. 295

Miloš Pistorius

Poznámka k zobrazení českého lva v devatenáctém století
192–196, resumé s. 295–296

Jaroslava Janáčková

Diskusní příspěvek
197–199

Jan Mergl

Rostlinný ornament v uměleckém řemesle druhé poloviny 19. století
200–202, resumé s. 296

Karel Miler

Člověk a příroda v roce 1889
203–204

Gabriela Šimková

Fontána Smuteční vrba v romantické parkové úpravě Josepha
205–206, resumé s. 296–297

Jaroslav Kolár

Diskusní příspěvek
207–208, resumé s. 297

Marie Pospíšilová

Přírodní scenérie malované na objednávku
209–210, resumé s. 297

Miloslav Malý

Bedřich Smetana a příroda
211–213

Bohdan Zilynskyj

Motiv stepi v české literatuře 19. století
214–218, resumé s. 297–298

Jana Bělohlávková

Příspěvek k zahradnímu umění přelomu 18. a 19. století
219–225, resumé 298

Helena Krejčová

Krkonošská pouť Eduarda Grégra
226–228

Hana Dobrá

Karel Klostermann, šumavská příroda a turistika
229–232, resumé s. 298–299

Jan Hozák

Poznámka ke vztahu člověk, stroj, příroda
233–235

Petr Vít

Závěr
237

- -

Obrazová část
[241-272]

- -

Seznam vyobrazení
273–277

- -

Resumé
279–299

Člověk a příroda v novodobém českém umění. Katalog výstavyNárodní galerií v Praze a Západočeskou galerií v Plzni. Výstavní síň Masné krámy v Plzni, 13. března–13. dubna 1986

Markéta Nováková

Člověk a příroda v novodobém českém umění
303– 304

- -

Seznam vystavených děl
305–309
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6