Sborník 2018

Pochopit vteřinu: prožívání času v české kultuře 19. století, Praha, Academia 2019, 378 stran, čb. a bar. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 978-80-200-2932-4. K vydání připravili Martin Hrdina, Kateřina Piorecká a Eva Bendová.

Pochopit vteřinu: prožívání času v české kultuře 19. století

Václav Smyčka

Produkce modernity a časový hiát
s. 7–23, resumé s. 22 (English), 23 (Deutsch)

Lenka Řezníková

Sociální reprezentace ve výkonové společnosti 19. století. Liberalizace – monetizace – pluralizace
s. 24–37, resumé s. 35–36 (English), 36–37 (Deutsch)

Čas v každodennosti první poloviny 19. století

Jiří Štaif

Čas, prostor a osvojený svět v názorech českých předbřeznových písmáků
s. 41–63, resumé s. 61–62 (English), 62–63 (Deutsch)

Jan Pezda

Industrializace venkovského času (1842–1861)
s. 64–76, resumé s. 75 (English), 76 (Deutsch)

Marie Fiřtová

"Pojďme se projít po pokoji!" Zimmerreise jako oblíbená měšťanova kratochvíle
s. 77–90, resumé s. 89 (English), 90 (Deutsch)

Katarína Beňová

Album kresieb zo života rodiny Júliusa Odescalchiho. Trávenie času v živote aristokracie obdobia biedermeieru
s. 91–101, resumé s. 99–100 (English), 100–101 (Deutsch)

Čas strukturující život

Milan Hlavačka

Kontrolovaný čas. Píchací hodiny
s. 105–114, resumé s. 113 (English), 113–114 (Deutsch)

Marie Macková

Pracovní doba a úřední hodiny státní správy v Čechách 19. století
s. 115–122, resumé s. 121 (English), 122 (Deutsch)

Hana Svatošová

Veřejné hodiny v Praze
s. 123–140, resumé s. 138–139 (English), 139–140 (Deutsch)

Berenika Zemanová Urbanová

"Po dobu soárního roku..." Čas v divadelním provozu 19. století
s. 141–148, resumé s. 147 (English), 148 (Deutsch)

Hodnotový rozměr času v obrozenecké literární tvorbě

Dalibor Tureček

Ke konceptům času v obrozenské poezii
s. 1151–, resumé s. 147 (English), 148 (Deutsch)

Ladislav Futtera

"Čechové budou žíti, dlouho žíti, pro spásu svou a spásu Slavie." Proroctví v kultuře českého osvícenství a romantismu
s. 167–180, resumé s. 179 (English), 180 (Deutsch)

David Franta

Aorist a imperfektum jako čas "minulejší" než minulý
s. 181–187, resumé s. 186 (English), 187–114 (Deutsch)

Emancipace individua od ubíhajícího času

Zdeněk Hrbata

Čas romantiků. Poznámky k pojetí a figuraci času

Lucie Kořínková

"Á – – mladý pán už vstal!" Motivy flámu a časové disciplinace v díla Františka Gellnera
s. 202–211, resumé s. 210–211 (English), 211 (Deutsch)

Markéta Dlábková

Dolce far niente. Nicnedělání jako motiv salonní malby a jeho odraz v ilustrovaných časopisech poslední třetiny 19. století
s. 212–224, resumé s. 223 (English), 224 (Deutsch)

Karel Kolařík

Jiná doba. Úsilí Jiřího Karáska ze Lvovic o přítomnost
s. 225–239, resumé s. 238 (English), 239 (Deutsch)

Čas žitý vs. čas uměleckého díla

Milan Pospíšil

Struktura operního času
s. 243–259, resumé s. 258 (English), 259 (Deutsch)

Marta Ottlová - Martin Šochman

Hudba, jazyk citu, slovo – myšlénky
s. 260–264, resumé s. 263 (English), 264 (Deutsch)

Ivan Klimeš

Kdy vlastně Jeník prodal svou Mařenku?
s. 265–274, resumé s. 272–273 (English), 273–274 (Deutsch)

Alice Jedličková – Kateřina Piorecká

"Čas nestojí, kamaráde..." Vyprávěný a žitý čas v próze Terézy Nováková
s. 274–289, resumé s. 288 (English), 289 (Deutsch)

Plynutí času řečí výtvarného umění

Petr Šámal

Grafika 19. století – pohotové, nebo zdouhavé médium?
s. 293–306, resumé s. 305 (English), 289 (Deutsch)

Petra Trnková

Fotografie a oka mžik. Několik poznámek k mechanickému záznamu obrazu a reciprocitě světla a času v 19. století
s. 307–317, resumé s. 316 (English), 317 (Deutsch)

Petra Kolářová

Tělo v pohybu. Zachycení okamžiku v evýtvarném umění přelomu 19. a 20. století
s. 318–333, resumé s. 331–332 (English), 332–333 (Deutsch)

Tomáš Winter

Montářa čas ve vizuální alegorii
s. 334–344, resumé s. 343 (English), 343–344 (Deutsch)

Závěrem

Radim Vondráček

Čas v 19. století: závěrečné poznámky
s. 347–351, resumé s. 343 (English), 343–344 (Deutsch)
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6