Sborník 1990
Čechy a Evropa v kultuře 19. století. Praha, Národní galerie v Praze – Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV 1993, 172 stran, čb. vyobrazení. ISBN 80–1035–050–4 Redakčně připravili Petr Čornej a Roman Prahl.

Čechy a Evropa v kultuře 19. století

Zahajovací proslov hosta sympozia

Petr Pithart

Oáza svobodného bádání
7–8, resumé s. 156

Kultura – Národ – Politika

Jaroslav Střítecký

Problém české identity
9–14, resumé s. 156

Jiří Kořalka

Česká národní identita mezi rakušanstvím, velkoněmectvím a slovanstvím
15–20, resumé s. 156–157

Miloslav Bednář

Palacký, Havlíček, Masaryk – geneze české morální politiky
21–28, resumé s. 157

Robert Kvaček

Mezinárodní souvislosti české státoprávní politiky
25–28, resumé s. 158

Jaroslav Med

Integrální nacionalismus Viktora Dyka
29–32, resumé s. 158

Roman Prahl

Ideologie a metafora v Bílkově „Podobenství velkého západu Čechů“
33–44, resumé s. 158–159

Marie Pospíšilová

T. G. Masaryk a Pražský Hrad. Orientace uměleckých sbírek a architektury (diskusní příspěvek)
45–52, resumé s. 159

Češi a evropská kultura

Jarmila Gabrielová

Antonín Dvořák 1861–1874. Český hudebník a Evropa
53–58, resumé s. 160

Magdaléna Pokorná

Světové dějiny na stránkách časopisů doby májové
59–64, resumé s. 160–161

Jindřich Noll

Češi a Evropa v architektuře 19. století aneb jak se čeští architekti setkávali s Evropou
65–67, resumé s. 162

Ivana Vízdalová

„Mladé Německo“ a koncepce novodobého českého románu
68–73, resumé s. 162

Lenka Bydžovská

William Ritter, slavjanofil ze západu
74–78, resumé s. 162–163

Jiří Pešek

Zamyšlení nad česko-evropskými studijními a vědeckými vztahy v druhé polovině 19. století (diskusní příspěvek)
79–80, resumé s. 163

Češi a střední Evropa

Marta Ottlová – Milan Pospíšil

Konce ideje národní hudby
81–86, resumé s. 164

Jiří Rak

Udatný národ holubičích povah
87–91, resumé s. 164

Lubomír Konečný – Roman Prahl

Radeckého pomník a české „rakušanství“
92–99, resumé s. 165

Dana Dvořáková

Česko-německý problém Huberta Gordona Schauera
100–102, resumé s. 165

Martin Svatoš

Humanistické vzdělání jako jeden z předpokladů nadnárodní kultury
103–107, resumé s. 166

Jiří Pokorný

Kutnohorský rodák, který se proslavil
108–111, resumé s. 166

Mnohonárodnostní Praha

Milan Tvrdík

Česko-německá vzájemnost v myšlení pražské inteligence kolem roku 1848
112–116, resumé s. 167

Jindřich Vybíral

Česká národní myšlenka a Rudolfinum
117–119, resumé s. 167

Jiří Kuděla

Kulturní situace pražského ghetta do počátku 60. let 19. století
120–128, resumé s. 168

Helena Krejčová

„Ghetto v nich“
129–137, resumé s. 168–169

Květa Hyršlová

Pražský literární fenomén v systému meziliterárních společenství
138–143, resumé s. 169–170

Plzeňské příspěvky

Jaroslav Douša

Návštěvy v Plzni a péče o cizince ve městě na přelomu 19. a 20. století
144–147, resumé s. 170–171

Hana Dobrá

České a evropské v divadelním díle Vendelína Budila
148–152, resumé s. 171

Úvodní slovo závěrečné diskuse

Jaroslava Pešková

Češi a Evropa v 19. století
153–155, resumé s. 172
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6