Sborník 2014

Útisk – charita – vyloučení. Sociální 19. století, Praha 2015, 391 s., čb. obr, angl. a něm. resumé, ISBN 978-80-200-2460-2

Útisk – charita – vyloučení. Sociální 19. století

Sociální vize a utopie

Miloš Havelka

Sociální vize a utopie: „sociální otázka“ mezi pauperizací a modernizací
s. 11–19, resumé s. 20-21

Tomáš Petráček

Paupertas meretrix. K církevní reflexi sociální otázky v 19. století
s. 22–30, resumé s. 30-32

Johannes Gleixner

K původní debatě T. G. Masaryka s marxisty
s. 33–41, resumé s. 41-43

Eduard Burget

Stařešina katolických žurnalistů Tomáš Josef Jiroušek a jeho románová kronika Pod českým nebem
s. 44–55, resumé s. 55-57

Lucie Kořínková

Nový kult jako tribuna sociálně vyloučených?
s. 58–66, resumé s. 67-68

Námezdní práce, sociální každodennost a kulturní reflexe chudoby

Stanislav Knob

Od živelného hnutí k jednacímu stolu, stávky v dlouhém 19. století
s. 71–79, resumé s. 80-81

Jan Hozák

Tovární práce ve světle dobových svědectví tzv. Kleplovy sbírky vzpomínek a rukopisů
s. 82–87, resumé s. 88-89

Jiří Pokorný

Dětská práce
s. 90–96, resumé s. 97-98

Martin Franc

Rumfordská polévka a jiné pochoutky. Stravování chudých v habsburské monarchii v 1. polovině 19. století
s. 99–110, resumé s. 111-113

Blanka Hemelíková

Polévka pro chudé děti v satirických časopisech
s. 114–122, resumé s. 123–124

Dagmar Mocná

Nerudovi Trhani. Od sociálního apelu k existenciální výpovědi
s. 125–135, resumé s. 136–137

Charita, filantropie, svépomoc, sociální politika

Jiří Kořalka

Sociální aktivita dělnických spolků
s. 141–147, resumé s. 148–150

Martina Halířová

Vznik a činnost Zemské komise pro péči o děti a mládež
s. 151–155, resumé s. 156–157

Milena Lenderová

Předškolní institucionální výchova mezi charitou a vlastenectvím. Příklad Hradce Králové v letech 1837–1886
s. 158–167, resumé s. 168–169

Petr Svobodný

Tři generace rodiny Aloise Klara – tři fáze péče o nevidomé v Čechách
s. 170–187, resumé s. 188–189

Milena Secká – Martin Šámal

Sociální cítění manželů Náprstkových
s. 190–201, resumé s. 202–203

Hana Svatošová

Počátky městské sociální výstavby na příkladu Vídně a Prahy
s. 204–218, resumé s. 219–221

Hana Tillmanová

Divadlo pro všechny. Averinova sezóna v Praze (1875/76)
s. 222–225, resumé s. 225–226

Radim Vondráček

Novoroční přání jako charita
s. 227–236, resumé s. 237–238

Nerovnosti a vyloučení

Hana Mášová

Duševně nemocní na okraji společnosti. Ústavy pro choromyslné
s. 241–252, resumé s. 252–253

Stanislava Musilová (Klečáková)

„Padlé ženy“ v mikrosondě. Emancipace versus pauperizace
s. 254–265, resumé s. 265–267

Irena Bukačová

Příspěvek k dějinám venkovského židovstva na Plzeňsku v 19. století
s. 268–282, resumé s. 282–283

Jindřich Vybíral

„Pravdivý styl“ našich staveb pro chudé. Pražský chudobinec pod Vyšehradem a jeho architektura
s. 284–294, resumé s. 295–296

Marta Ottlová

Sociální otázka jako problém české národní opery
s. 297–300, resumé s. 301

Roman Prahl

Motiv „nerovného páru“ a jeho uplatnění v českých karikaturách z 19. století
s. 302–315, resumé s. 316

Okraj společnosti, periferie

Jakub Rákosník

Vynalezení nezaměstnanosti v 19. století
s. 319–328, resumé s. 329

Milan Hlavačka

Postrk
s. 330–338, resumé s. 338–341

Kateřina Piorecká

Z „nočních potůlek“ Josefa Kajetána Tyla. Periferie v Obrazech ze života mého ve 30. letech 19. století
s. 342–351, resumé s. 351–352

Pavel Šopák

Periferie periferie: koncept muzea pro Rakouské Slezsko (k dvoustému výročí Gymnazijního muzea v Opavě)
s. 353–363, resumé s. 364–365
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6