Sborník 2012

Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Praha, Academia 2013, 342 s., čb., 10 bar. vyobrazení a vložená příloha Schéma panoramatu Prahy 1804, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 987–80–200–2232–5. K vydání připravily Taťána Petrasová a Pavla Machalíková.

 

 

Člověk a stroj v české kultuře 19. století

Svět strojů

Jan Hozák

Člověk a stroj v 19. století
9–21, resumé s. 21

Jiří Hájek

Od merkantilismu k ekonomickému nacionalismu
22–30, resumé s. 31

Ivan Jakubec

Velkorysá síť vodních cest jako "všelék" předlitavské společnosti?
32–41, resumé s. 41–42

Aleš Haman

Člověk a stroj v českém literárním naturalismu
43–49, resumé s. 50

Idea technické vzdělanosti

Milada Sekyrková

Norma technického vzdělání v rakouské monarchii a její překračování: případ Karla Václava Zengera
53–62, resumé s. 62–63

Hynek Stříteský

Strojírenské výkresy 19. století ve sbírkách Archivu Národního technického muzea
64–72, resumé s. 73

Milena Secká

Průmyslové výstavy
74–79, resumé s. 80

Kateřina Kuthanová

Výtvarnice v souvislostech industriálního světa
81–88, resumé s. 89

Pavel Scheufler

Stereofotografie v Království českém
90–102, resumé s. 102

Pavla Machalíková

Panorama a techniky iluze
103–113, resumé s. 114

Technika rozhoduje vše

Milan Hlavačka

Superstroj 19. století a nová organizace času, prostoru a společnosti
117–129, resumé s. 129–130

Vladislav Krátký

Lidé a děla v plzeňské Škodovce
131–144, resumé s. 144

Tomáš Winter

Černoši a automobil
145–153, s. 154

Petr Lyko

Vliv továrního způsobu výroby a sériové produkce na stavbu varhan v 19. století
155–159, resumé s. 159–160

Jan Mergl

Stroj – pohaněč uměleckého řemesla?
161–165, resumé s. 166

Radim Vondráček

Kunst-Industrie v pojetí Rudolfa von Eigelbergera
167–180, resumé s. 180–181

Kateřina Piorecká

Mašinová práce. K technologii psaní před rokem 1914
182–195, resumé s. 195–196

Dagmar Mocná

Nerudovy veršované fejetony
197–207, resumé s. 208

Fascinace funkčností

Alena Jakubcová

Herec a stroj
211–219, resumé s. 219–220

Taťána Součková – Pavel Scheufler

Divadlo a světlo
221–228, resumé s. 228–229

Jitka Sedlářová

Salmův anglický sen a Försterův experiment se železnými domy
230–240, resumé s. 241

Michael Wögerbauer

Inovace v době privilegií: Höchenbergerův vynález polní tiskárny
242–250, resumé s. 250

Opakovatelnost formy vytváří jedinečnost díla

Ivan Klimeš

Příběh a smyčka. Kinematograf versus kinetoskop
253–261, s. 260–261

Matěj Kratochvíl

Hudba z objektivního stroje. Lidová hudba a fonograf
262–268, resumé s. 269

Kateřina Svatoňová

Mediální variety české modernity
270–282, resumé s. 282–283

Alice Dubská

Život skrze stroje aneb Tschugmallovy automaty v českých zemích
284–292, resumé s. 293

Antonín Švejda

Hrací stroje v českých zemích v 19. a na počátku 20. století
pp. 294–305, summary s. 305

Šárka Leubnerová

Piepenhagenovy malířské vzorníky – sériová výroba krajinomlby za účelem obchodní nabídky
306–311, resumé s. 311

Taťána Petrasová

Člověk a stroj předindustirální doby a po ní
312–313, resumé s. 314
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6