Sborník 2001
Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha, KLP – Koniasch Latin Press ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR 2002, 475 stran, čb. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 80-85917-88-2 Publlikace byla vydána s podporou Nadačního fondu Obce spisovatelů a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (výzkumný úkol č. 6, vedoucí Petr Čornej).

Komunikace a izolace v české kultuře 19. století

Jaroslava Pešková

Komunikace a izolace v české kultuře 18. a 19. století
7–14, resumé s. 14

Irena Vaňková

Mlčení jako modus řeči a komunikace
15–23, resumé s. 23

Milan Hlavačka

Zrod moderní dopravní a komunikační sítě v českých zemích
24–31, resumé s. 31

Jan Hozák

Telegraf a telefon
32–43, resumé s. 43

Petr Svobodný

„Tak copak Vám schází?“ Komunikace mezi lékařem a pacientem
44–65, resumé s. 64–65

Ludmila Hlaváčková

Komunikace s postiženými – hluchoněmými
66–74, resumé s. 73–74

Jiří Rak

Formy „vlastenecké komunikace“
75–82, resumé s. 82

Irena Štěpánová

Oděvní symbolika jako komunikační prostředek české vlastenecké společnosti
83–91, resumé s. 91

Milan Hlavačka

Užívání jazyka v byrokratizované komunikaci v českých zemích a habsburské monarchii 1792–1914
92–101, resumé s. 101–102

Radmila Slabáková

„Il est ‚Höchst Zeit‘„ aneb Jaký jazyk pro aristokracii v Čechách a na Moravě v 19. století?
102–115, resumé s. 115

Zdeněk Bezecný

Příliš uzavřená společnost: Česká šlechta v druhé polovině 19. století
116–120, resumé s. 120

Martina Sekera

Aspekty čtení periodického tisku v procesu politické mobilizace české společnosti
121–144, resumé s. 143–144

Václav Petrbok

Pokus o charakteristiku zpráv o českém národním hnutí v soudobé německé a rakouské publicistice a odborné literatuře
145–159, resumé s. 159

Jiří Štaif

Mentalita a cizina: Anglosaský svět před rokem 1914 viděný českýma očima
160–185, resumé s. 184–185

Kateřina Bláhová

Česká historiografie přelomu století v dialogu s Evropou (prolegomena k tématu)
186–196, resumé s. 195–196

Jiří Pokorný

Knihovny jako centra komunikace
197–203, resumé s. 203

Luboš Velek

Způsoby politické komunikace v 19. století: Místo a role politické schůze v politické kultuře českých zemí 1861–1914
204–221, resumé s. 220–221

Jaroslav Douša

Plzeňská reakce na anenské patenty z roku 1913
222–226, resumé s. 226

Ludmila Sochorová

Ženy ve světě symbolické komunikace a izolace pozdního osvícenství
227–233, resumé s. 233

Antonín K. K. Kudláč

„Hukot vně korbele...“: Stolní společnosti jako komunikační prostředek (na příkladu Akademie flekovské)
234–246, resumé s. 246

Letizia Kostner

Čtenář hledá autora (a naopak): Problémy komunikace v české literatuře raného obrození
247–254, resumé s. 253–254

Lenka Jungmannová

Divadlo jako (národní) morální instituce
255–258, resumé s. 258

Zuzana Urválková

Dvojí vydání románu Karla Jiřího Herloše Böhmen von 1414 bis 1424 v českých zemích
259–265, resumé s. 264–265

Jonatan Vinkler

„Tisk a papír jsou výborné“: Prešeren a Mácha v sevření nacionalismu
266–284, resumé s. 283–284

Pavel Janoušek

Čech Poslední a První: Havlíčkova polemika s Tylem jako příklad literárněvědné komunikace
285–297, resumé s. 286–287

Věra Brožová

Mlčení kolem Sládkova Lumíra: Komunikační deficity lumírovské generace
298–306, resumé s. 306

Luboš Merhaut

Polemika – spojení a odloučení: K charakteristice literární generace devadesátých let
307–325, resumé s. 325

Dagmar Mocná

„Miluji sen: A stůňu životem.“ Komunikace a izolace v korespondenci F. X. Šaldy a R. Svobodové
326–336, resumé s. 335–336

Vladimír Novotný

Beletrizování v izolaci – beletrizování kvůli komunikaci: Nad cestopisnými „obrázky“ překladatele Václava Aloise Junga
337–347, resumé s. 347

Blanka Hemelíková

„Ježek na spisovatele“: Literární parodie jako specifický prostor komunikace
348–354, resumé s. 353–354

Jindřich Vybíral

Architektura bez fasády: Architektura věznic
355–367, resumé s. 366–367

Pavel Šopák

Stará Praha – tři projekty její prezentace
368–376, resumé s. 376

Roman Prahl

Proč (ne)vystavovali čeští umělci v Praze 19. století
377–389, resumé s. 389

Markéta Theinhardt

Charles Sedelmeyer – příklad výstavní strategie v 19. století
390–403, resumé s. 403

Karolína Fabelová

Camille Mauclair a české moderní umění
404–412, resumé s. 412

Jan Skolka

Metropole a tuskulum: Ateliéry, přátelé a žáci Aloise Kalivody
413–420, resumé s. 419–420

Marta Ottlová – Milan Pospíšil

Slovo prostředkující hudbu: K pražským fejetonům Augusta Wilhelma Ambrose
421–429, resumé s. 429

Jarmila Gabrielová

Jak spolu hovoří skladatelé: Antonín Dvořák (Symfonie č. 6 D dur op. 60) a Johannes Brahms (Symfonie č. 2 D dur op. 73)
430–445, resumé s. 444–445

Petr Čornej

Komunikace a izolace: dva póly jednoho problému?
446–454, resumé s. 454
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6