Sborník 1994
Český lev a rakouský orel v 19. století. Böhmischer Löwe und österreichischer Adler im 19. Jahrhundert. Praha, KLP – Koniasch Latin Press 1996. 344 stran, čb. vyobrazení na s. 332–343, resumé. ISBN 80–85917–08–4 Uspořádali Zdeněk Hojda a Roman Prahl.

Český lev a rakouský orel v 19. století. Böhmischer Löwe und österreichischer Adler im 19. Jahrhunde

Zdeněk Hojda – Roman Prahl

Úvodem
česky 9, německy 203–204

I. Češi a habsburská monarchie, Češi a habsburská dynastie

Otto Urban

Historické proměny idejí státu rakouského
13–21, resumé s. 207–208

Tomislav Volek

Sakrální a profánní v hudbě
20–26, resumé s. 26

Jiří Kořalka

František Palacký a rakouský stát: ideál a realita
22–29, resumé s. 209–210

Thomas Kletečka

Das Österreichische Selbst–Bewußtsein
211–215, resumé s. 30–31

Jiří Rak

„Všichni jsme byli Rakušani, ale nemusí o tom nikdo vědět“
32–36, resumé s. 216–217

Marta Ottlová

Problémy se Smetanovou Triumfální symfonií
37–46, resumé s. 218

Jan Novotný

Čeští Němci a habsburská monarchie
47–53, resumé s. 219

Petr Čornej

Ve znamení lva, orla, kalicha a kladiva. Lipanská tradice na přelomu století
54–61, resumé s. 220–221

Jaroslav Douša

Postoj plzeňského purkmistra a jeho prvního náměstka k habsburské monarchii v první světové válce
62–68, resumé s. 222–223

Stát a panovník jako mecenáši

Jeroen Bastiaan van Heerde

Kunst als politisches Instrument. Die staatliche Kustförderung in Österreich, 1895–1918
227–245, resumé s. 71–72

Alena Míšková

Zemské a státní subvence pro tři hlavní vědecké společnosti v Čechách do roku 1910
73–74, resumé s. 246–247

Rakousko – „širší vlast“

Jaromír Loužil

Nakolik bylo české myšlení rakouské?
77–83, resumé s. 251–252

Marie Bayerová

Pojem a konstituce rakouského myšlení s ohledem na české země
84–89, resumé s. 253–254

Milan Pospíšil

Habsburk a Přemyslovec očima Franze Grillparzera
90–97, resumé s. 255

Dalibor Tureček

Česká podoba rakouského volksstücku
98–103, resumé s. 256

Zdeněk Beneš

Jsou naše dějiny naše nebo rakouské?
104–109, resumé s. 257–258

Jan Havránek

Sociální postavení a mravní kodex c. (a) k. důstojníka a úředníka
110–119, resumé s. 259

Jiří Pokorný

Čeští veteráni v užší a širší vlasti
120–124, resumé s. 260–261

Centrum a periférie

Gerhard Ammerer

Salzburg – Probleme der Integration bei der Eingliederung in das Habsburgerreich
265–271, resumé s. 127–128

Martin Sekera – Petr Buriánek

Česká lobby ve Vídni
129–135, resumé s. 272–273

Jiří Pernes

Moravané, Vídeň a Praha
136–141, resumé s. 274–275

Jacek Purchla

Krakau als österreichisches Phänomen und Mikrokosmos
276–280, resumé s. 142–143

Ilona Sármány–Parsons

Wien – Prag – Budapest. Parallelen und Unterschiede, 1890–1900. Probleme der Forschung
281–287, resumé s. 144–145

Michael Huig

Der Österreichische Staat und die böhmische Historienmalerei, 1810–1848
288–296, resumé s. 146

Markéta Theinhardtová

Historická malba v Praze a ve Vídni v polovině 19. století – pokus o srovnání
147–150, resumé s. 297–298

Roman Prahl

Vídeň v zrcadle české secese a moderny
151–159, resumé s. 299–300

Zdeněk Lukeš

Nástup wagnerovské secese a její přijetí v Čechách aneb O rázovitosti architektury
160–163, resumé s. 301

Pavel Zatloukal

„Malá stanice na trati, která vede do Ruska.“ Olomouc a Vídeň 1894–1898
164–172, resumé s. 302–303

Jindřich Vybíral

Josef Maria Olbrich doma
173–175, resumé s. 304–305

Rostislav Švácha

Kubismus – protivídeňské hnutí?
176–179, resumé s. 306

V. Dědictví

Vít Vlnas

Slovanská galerie a černožlutá obrazárna
183–188, resumé s. 309

Kurt Krolop

Karl Kraus und die Tschechen
310–327, resumé s. 189

Petr Hofman

Causa Rudolf Kalhous
190–196, resumé s. 328

Miroslav Kunštát

Historické stereotypy v současných česko–rakouských vztazích
197–201, resumé s. 329–330
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6