Sborník 2010
Zločin a trest v české kultuře 19. století. Praha, Academia 2011, 391 s., čb. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 978–80–200–1900–4 K vydání připravili Lucie Peisertová, Václav Petrbok, Jan Randák.

Zločin a trest v české kultuře 19. století

Zločin a trest v dlouhém století

Daniela Tinková

Zločin a trest na prahu občanské společnosti. Zrození "osvícené" kriminální politiky v habsburské monarchii (cca 1780–1852)
9–18, resumé s. 18

Petr Kreuz

Proměny organizace trestního soudnictví v Čechách od tereziánských reforem do roku 1848
19–28, resumé s. 28

Andrea Seelich

Pensylvánský vězeňský systém v proměnách staletí (1821–2010)
29–36, resumé s. 36

Přečiny a zločiny komunální a státní

Milan Hlavačka

Kde jsou mé peníze (podruhé)? Zločin a trest v samosprávě
39–50, resumé s. 49–50

Marie Macková

Co mají společného fajfka tabáku a financova koza
51–58, resumé s. 58

Magdaléna Pokorná

Atentát na císaře Františka Josef I. a česká veřejnost
59–68, resumé s. 67–68

...pohledy zdola

Lukáš Fasora

Sociální demokraté a měšťanská justiece. K vnímání spravedlivého soudního procesu v dělnickém prostředí
71–82, resumé s. 82

Jiří Pokorný

Přestupky zločiny a tresty v prostředí nižších vrstev
83–88, resumé s. 88

Jaroslav Douša

Střelba do dětí v Plzni roku 1918 – nepotrestaný zločin
89–93, resumé s. 93

Ondřej Slačálek

Jsme tu juž od Kaina! Resignifikace zločinu a její limity v českém anarchismu
94–105, resumé s. 105

Michal Jareš

Omladináři, antimilitaristé a anarchisté ve vězení
106–115, resumé s. 114–115

Zločin, kritika, vyloučení

Jiří Kopecký

Divadelní ředitel mezi společenskými ideály a vlastní kariérou
119–130, resumé s. 129–130

Petra Ježková

Pěstní opatření páně Kvapilovo
131–140, resumé s. 140

Milan Pospíšil

Operní pomsta a odpuštění
141–147, resumé s. 147

Katarína Beňová

Ladislav Mednyánszky a démoni jeho života a tvorby
148–158, resumé s. 158

...sebrala patrola

Milena Lenderová

Prostituce a veřená moc v českých zemích od poloviny 19. století do 20. let 20 století
161–170, resumé s. 170

Stanislava Klečáková

Ženská kriminalita v ulicích menšího města
171–181, resumé s. 181

Individuum versus zločin v literatuře 19. století

Hana Šmahelová

Kde je vina, kde trest, kde Erben?
185–195, resumé s. 195

Jiří Hanuš

Kdo může za můj hřích?
196–206, resumé s. 206

Věra Brožová

Rozměr zločinu a trestu u Zikmunda Wintra
207–218, resumé s. 218

Blanka Hemelíková

Zločin a trest v populární literatuře pro ženy. Zločinem k polepšení a vykoupení
219–223, resumé s. 223

Mordy, kobky, vězení

Josef Šebesta

Téma zločinu a trestu v české kramářské písni 19. století aneb Weliký laupčžník Babinský (Pjseň o geho celém žiwobytji, geho skutcuch a trestu)
227–242, resumé s. 241–242

Zdeněk Hrbata

Poslední den odsouzence
243–249, resumé s. 249

Martin Tomášek

Ušlechtilí vrahové? K motivu msty u K. H. Máchy a K. M. Čapka Choda
250–260, resumé s. 260

Iva Krejčová

Vina a trest ve Vocelově Harfě
261–267, resumé s. 267

Veronika Faktorová

Strašlivá vězení benátská v literatuře 19. století
268–273, resumé s. 273

Petr Kovařík

Národní soud nad Karlem Sabinou. Proč znovu a právě dnes?
288–297, resumé s. 296–297

Zločin, trest a národ

Róbert Kiss Szemán

Zločin a trest na řece Acheron a na Rákocziho třídě. Jan Kollár, velký kreátor
277–287, resumé s. 286–287

Zločin a vizualizace

Tomáš Winter

Dokumentace zločinců jako umělecký princip
301–307, resumé s. 307

Pavla Machalíková

Bratrovražda jako téma v raném 19. století. K obrazu Abelova smrt od Františka Tkadlíka
308–320, resumé s. 319–320

Aleš Filip – Roman Musil

Zločin jako psychologické drama. Vražedkyně dítěte Gabriela Maxe v kontextu historické malby mnichovské školy
321–332, resumé s. 332

Roman Prahl

Vražda v domě jako prohřešek. Jakub Schikaneder, kritika umění a širší kupující publikum
333–348, resumé s. 348

Podoby viny, všichni jsme vinni?

Michal Topor

Ústí plamenného trestu. Dva příklady rozporu s estetikou úměrné odplaty
351–358, resumé s. 357–358

Vladimír Svatoň

Právo a spravedlnost. Mezi Západem a Východem
s. 359–366, resumé s. 366
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6