Sborník 2020

Od práce k zábavě: Volný čas v české kultuře 19. století, Praha, Academia 2021, 434 stran, čb a bar. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 978-80-200-3217-1. K vydání připravili Zdeněk Hojda a Eva Bendová, ve spolupráci s Marií Fiřtovou a Milanem Ducháčkem.

Od práce k zábavě. Volný čas v české kultuře 19. století

Od práce k volnému času

Miroslav Paulíček

Paradoxy volného času – věčný ruch, zahálka a civilizace
s. 9–15, resumé s. 14 (English), 14–15 (Deutsch)

Milena Lenderová

"Volné chvíle použijeme ku přerovnání spižírny." Ženský svět mezi prací a zábavou
s. 16–27, resumé s. 26 (English), 26–27 (Deutsch)

Volný čas, nuda a zahálka

Martin Hrdina

Básníkovo okno do času. Nuda jako zamlčený činitel uměleckého zrání Jaroslava Vrchlického
s. 31–41, resumé s. 40 (English), 40–41 (Deutsch)

Milan Ducháček

Z letních bytů do dělnické jídelny. Pragmatizace odpočinku "duševních pracovníků" od Jaroslava Golla k Aleši Hrdličkovi
s. 42–60, resumé s. 58–59 (English), 59–60 (Deutsch)

Eva Bednová a Václav Hájek

Zevloun, flaneur, zvědavec aneb Zírání do nikam jako volnočasová aktivita
s. 61–69, resumé s. 68 (English), 69 (Deutsch)

Měšťan se chce bavit

Pavla Machalíková

Podívaná v cirkuse – rozptýlení, nebo koncetrace pozornosti
s. 73–82, resumé s. 81–82 (English), 82 (Deutsch)

Martin Pelc

Kopaná jako podívaná. Fotbalové diváctví v Praze před první světovou válkou
s. 83–95, resumé s. 94–95 (English), 95 (Deutsch)

Lucie Kořínková a Pavel Kořínek

O gejšách z Vršovic. Hlouchova špetka exotiky jako příspěvek k zábavním možnostem metropole
s. 96–107, resumé s. 106 (English), 107 (Deutsch)

Berenika Zemánková Urbanová

Zvířecí imitáttor a specialista na role opis Eduard Klischnigg a jeho vystoupení v českých zemích
s. 108–, resumé s. 106 (English), 107 (Deutsch)

Domácí a rodinné hry a kratochvíle

Andrea Vítová

Hra pro zasvěcené. Veršované hádanky v obrozenských časopisech
s. 123–132, resumé s. 131 (English), 131–132 (Deutsch)

Marcela Zemanová

Fotografování jako společná rodinná krátochvíle – Karel a Ada Chotkovi
s. 133–145, resumé s. 143–144 (English), 144–145 (Deutsch)

V zdravém těle zdravý duch?

Richard Moravec

Volnočasové aktivity v počátcích Dělnických tělocvičných jednot
s. 149–159, resumé s. 158 (English), 158–159 (Deutsch)

Jan Pezda

Kult masa. Tělotvorba, "muskulinita" a Frištenský okolo roku 1900
s. 160–187, resumé s. 185–186 (English), 186–187 (Deutsch)

Vojtěch Pojar

Eugenický význam sokolských cvičení 1910–1930
s. 188–199, resumé s. 198 (English), 199 (Deutsch)

Helena Hloušková

Sport v deníku hraběte Arnošta Chotka
s. 200–209, resumé s. 208 (English), 209 (Deutsch)

Michal Fránek

"Jest v lázních krásno, neb tam pro zdráví dle chuti mívá člověk zábavy." Topos lázní v české literatuře 19. století
s. 210–218, resumé s. 217–218 (English), 218 (Deutsch)

Cesta z města

Zdeněk Hojda

"Spazirgang, místo aneb plac, kdež lidé na procházku chodí"
s. 221–, resumé s. 237 (English), 238 (Deutsch)

Lucie Heilandová

Litografická tvorba Františka Richtra a jeho obrazy ze života brněnských měšťanů
s. 239–249, resumé s. 248 (English), 249 (Deutsch)

Ladislav Futtera

"Láska budiž naším vodítkem a české hory naší láskou." Krkonošská turistika mezi romantismem, realismem a nacionalismem
s. 250–263, resumé s. 262 (English), 263 (Deutsch)

Tomáš Dvořák

Po strašlivé Brusce a Divoké Šárce záchrana u Svatého Tomáše: Výlety Pražanů fiktivních i skutečných v počátcích popularizace turistiky
s. 264–275, resumé s. 273–274 (English), 274–275 (Deutsch)

Marcela Šášinková

"Do Roztok! Pěšky, na kole či po dráze..." Vzdušné lázně pro Pražany
s. 276–290, resumé s. 288–289 (English), 289–290 (Deutsch)

Václav Matoušek

Do mlýna, na pilu nebo do rasovny? Variace na letní byty na venkovských samotách v "dlouhém 19. století"
s. 290–303, resumé s. 301 (English), 302–303 (Deutsch)

Jan Štemberk

Výletní vlaky – symbióza železnice a volného času
s. 304–316, resumé s. 315 (English), 315–316 (Deutsch)

Lenka Křupková

Pobyt na horách jako relaxace, statusový symbol a inspirace skladatelů evropské moderny
s. 317–328, resumé s. 326–327 (English), 327–328 (Deutsch)

Blanka Hemelíková

"Byli jsme čtyři – George, Vilém Samuel Harris, já a Montmorency." Odezva díla Jeroma Klapky Jeroma, oslavovatele výletů a zahálky, v české literatuře
s. 329–337, resumé s. 336 (English), 337 (Deutsch)

Volný čas s hudbou, v hostinci a na plese

Tomáš Bernhardt

Všechny plzeňské klavíry aneb Volný čas v deníku studenta Smetany
s. 341–352, resumé s. 351 (English), 352 (Deutsch)

Daniela Čadková

"Truchlohra obrácená naruby." Ochotnická parodistická opereta a její místo v lidové zábavě
s. 353–362, resumé s. 361 (English), 362 (Deutsch)

Marie Macková

Lumpenball – ples, který neměl české jméno
s. 363–371, resumé s. 370 (English), 371 (Deutsch)

Marie Fiřtová

Nimrodi - o jedné ze stolních společností
s. 372–383, resumé s. 382 (English), 383 (Deutsch)

Podívaná na nová média

Jan Šejbl

Svět na světelných obrazech. Fenomén cestopisných přednášek s diapozitivy
s. 384–397, resumé s. 396 (English), 396–97 (Deutsch)

Ivan Klimeš

A co třeba do biografu?
s. 398–405, resumé s. 404–405 (English), 405 (Deutsch)
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6