Sborník 2011

Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století. Praha, Academia 2012, 516 s., čb. vyobrazení, jmenný rejstřík, resumé. ISBN 987–80–200–2032–1. K vydání připravili Zdeněk Hojda, Marta Ottlová a Roman Prahl.

Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století

Podoby "Naší Itálie"

Irena Bukačová

Kolik máme „našich“ Itálií? Vývoj reflexe vzájemných vztahů
s. 11–27, resumé s. 28–29

Jan Bažant

Láokoón, Tyrš a český dějepis umění
s. 30–42, resumé s. 41–42

Marta Ottlová

Italská a česká národní opera
s. 43–50, resumé s. 49–50

Tomáš Petráček

Pilíř civilizace, nebo dědičný nepřítel pokroku? Prolegomena k otázce obrazů Vatikánu v české kultuře 19. století
s. 51–62, resumé s. 61–62

Za Itálií do Itálie

Marie Macková

Itálie očima evropského aristokrata v rakouské armádě
s. 65-78, resumé s. 77–78

Marcela Oubrechtová

Všechny mé myšlenky se po Anglii upírají přímo na Itálii. Cesta Františka Thun-Hohensteina do vysněné Itálie
s. 79–87, resumé s. 86–87

Nella Mlsová

Z druhého vandru Aloise Beera
s. 88–105, resumé s. 105

Jiří Lach

V cizině a přece doma: Josef Šusta a Itálie
s. 106–117, resumé s. 116-117

Jana Kepartová

Učitelské cesty na jih
s. 118–131, resumé s. 130–131

Kateřina Kuthanová

Klarova nadace pro umělce, sochaři z Čech a Itálie
s. 132–141, resumé s. 140–141

Marek Krejčí

Palazzo Venezia a via della Croce. Max Dvořák a jeho kolegové v Římě
s. 142–151, resumé s. 150–151

Hana Svatošová

Cesta na jih za peníze hlavního města. Městská cestovní stipendia pro absolventy vysokých škol technických Technische Hochschule v Praze
s. 152–162, resumé s. 161–162

Itálie v c.k. monarchii

Borut Klabjan

Brána do Itálie, nebo slovanské okno do světa? Terst a česká přítomnost v něm v období do první světové války
s. 165–178, resumé s. 177–178

Zdeněk Hojda

„Rakouské“ Benátky – nejhlubší úpadek Serenissimy?
s. 179–192, resumé s. 191–192

Veronika Faktorová

Itálie v ironickém nadhledu. Obrazy cestopisné Lombardo-Benátské Prokopa Chocholouška
s. 193–199, resumé s. 199

Eva Chodějovská

Milán a jeho okolí Antonína Dobroslava Výška v kontextu dalších českých průvodců po Miláně ze čtyřicátých let 19. století
s. 200–217, s. resumé 216–217

Martin Franc

Polenta a parmazán. Italské vlivy na gastronomii v českých zemích v první polovině 19. století
s. 218–227, resumé s. 226–227

Bouřlivá Itálie

Jiří Rak

Když otec Radecký nás k slávě ved’...
s. 231–239, resumé s. 238–239

Pavel Helan

Risorgimento a české země
s. 240–251, resumé s. 250–251

Marcela Suchomelová

Italské novinky v českých kramářských písních 19. století
s. 252–268, reusmé s. 267–268

Itálové v Čechách

Taťána Petrasová

Dvojí italské dědictví: architekt Pietro Nobile
s. 271–285, resumé s. 283–285

Milan Hlavačka

Harmonie s přírodou: Alois (Luigi) Negrelli v postautentické sebereflexi
s. 286–296, resumé s. 295–296

Mojmír Krejčiřík

Italští „barabové“ na stavbách našich železnic
s. 297–304, resumé s. 304

Martina Maříková

Italští pěstitelé moruší v Praze 1. poloviny 19. století
s. 305–312, resumé s. 312

Osvojování umělecké Itálie: hudba

Marc Niubo

Italská opera ve Stavovském divadle v první třetině 19. století
s. 315–327, resumé s. 326–327

Dorota Gremlicová

S bravurností třepe svá brisés. Koncepce italského baletu v českém prostředí 19. století
s. 328–335, resumé s. 334–335

Jiří Kopecký

Pod sladkým nebem Italie, kde s hudbou vlna o břeh bije. Italská opera 19. století jako zosobnění melodie
s. 336–352, resumé s. 351–352

Osvojování umělecké Itálie: literatura

Jiří Pelán

Nerudova Francesca di Rimini
s. 355–375, resumé s. 354–355

Michal Topor

Leopardi v Čechách: pokus o re/konstrukci recepčních bodů a drah
s. 376–388, reusmé s. 387–388

Věra Brožová

Srdce a Hlava. Chlapecké romány Edmonda de Amicis a Paola Mantegazzy a jejich ozvuky v Čechách
s. 389–403, resumé s. 402–403

Milena Lenderová

Paolo Mantegazza a sexuální medicína v Čechách
s. 404–416, resumé s. 415–416

Osvojování umělecké Itálie: výtvarné umění

Petra Hečková

Římská antika ve studiích Miroslava Tyrše a Vojtěcha Birnbauma
s. 419–432, resumé s. 431–432

Václav Liška

Vyšehradský hřbitov a jeho arkády. České Campo Santo
s. 433–441, resumé s. 440–441

Pavla Machalíková

„Čeští“ nazaréni v Itálii ve dvacátých letech 19. století – František Tkadlík a Josef Führich
s. 442–452, resumé s. 451–452

Lucie Vlčková

Krajina Itálie a její malba v Praze v 19. století. Poznámky k reflexi italské krajiny jako malířského námětu
s. 453–459, resumé s. 458–459

Šárka Leubnerová

Malovaná italika na pražských výročních výstavách v rozmezí let 1840 až 1864
s. 460–466, resumé s. 465–466

Jan Mergl

Benátské v českém skle
s. 467–475, resumé. s. 474–475

Ivan Klimeš

Cikáni (1921)
s. 476–483, resumé s. 481–483
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6