Sborník 1992
Sborník příspěvků nebyl vydán. Příspěvky označené * vyšly v časopise Minulostí západočeského kraje XXXIII, 1998.

Český dnešek a české 19. století. <br>Máme se stydět za své 19. století

Sborník příspěvků nebyl vydán. Příspěvky označené * vyšly v časopise Minulostí Západočeského kraje XXXIII, 1998.

Otto Urban

Český dnešek a české 19. století
- -

Jiří Kořalka

České 19. století v pohledu ze zahraničí
- -

Jan Havránek

Naše nejnovější dějiny v pojetí Karla Kučery
Historické studie XXIII, 1998, červen

a

Jaroslav Douša

Návštěvy Habsburků v Plzni v 19. století
33–40, resumé s. 201–202

Jiří Rak

Přežívání historismu 19. století
- -

Milan Hlavačka

Parlament jako divadlo světa
41–44, resumé s. 202

Jiří Pešek

* Problém kontinuity v historické práci 19. a 20. století
95–100

Petr Čornej

Zikmund, liška ryšavá, v českém dějepisectví aneb Kdy končí 19. století?
- -

Zdeněk Hojda

Barokní „temno“ v peripetiích 19. a 20. století
- -

Jiří Malíř

Politické strany včera a dnes
- -

Jan Novotný

Občanská společnost dvou etnik v Čechách
- -

Jiří Musil

Typ českých společností – kontinuita a diskontinuita
- -

Alexandr Stich

Jazykový program Josefa Jungmanna
- -

Viktor Viktora

* Česká literatura 19. století – křižovatky, jednosměrná nebo slepá ulice?
107–113

Pavla Horská

* 19. století a populační problém českých zemí
101–106

Vlasta Bokůvková

Komorní hudba a její posluchači v 19. století a dnes (na příkladu Plzně)
- -

František Černý a Jiří Kořalka

Závěrečné slovo
- -
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6