Sborník 2013

Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století, Praha 2014, 333 stran, čb. obr., angl. resumé, ISBN978-80-200-2344-5

Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století

Mystifikace v české moderní kultuře

Jiří Rak

Mystifikace v české kultuře 19. století
s. 9–17, resumé s. 16–17

Pavel Janoušek

Vladimír Macura. Zrod národní mytologie jako teoretický konstrukt a praktický čin
s. 18–26, resumé s. 26–27

Peter Deutschmann

Mystifikace z prvního až n-tého stupně
s. 28–37, resumé s. 37

Lenka Řezníková

Literární moderna a pravda mystifikace. Symbolické pojetí mystifikace mezi gnozeologickým entuziasmem a epistemologickou skepsí
s. 38–44, resumé s. 45

Iniciační role RKZ

Dalibor Dobiáš

České Rukopisy a polské návraty k národním zpěvům
s. 49–57, resumé s. 57–58

David L. Cooper

Autor – překladatel – padělatel. Translace a mystifikace v Hankově Prostonárodní srbské múze a Puškinových Písních západních Slovanů
s. 59–68, resumé s. 69

Petr Píša

Druhá část Rukopisu královédvorského a její nálezce Antonín Pfleger Kopidlanský
s. 70–78, resumé s. 78

Roman Prahl – Pavla Machalíková

Od restaurování k padělání, od paděání k inspirované tvorbě. František Horčička
s. 79–91, resumé s. 91–92

Xavier Galmiche

První francouzské překlady Rukopisů v 19. století – Jean-Jacques Amp?re, Frédéric-Gustave Eichhoff – a metoda srovnávacích kulturních dějin
s. 93–106, resumé s. 107

Blanka Hemelíková

Recepce Rukopisů v humoru a satiře
s. 108–118, resumé s. 117–118

Historické fikce a utváření národní identity

Vít Vlnas

Slavní a vymyšlení – praotcové českého výtvornictví. Božetěch – Tomáš z Mutiny – Zbyšek z Trotiny
s. 121–138, resumé s. 137–138

David Venclík

Domnělý strážce svatováclavské koruny. Symbolika hradu Karlštejna v kontextu českého státoprávního programu
s. 139–145, resumé s. 145

Zdeněk Hrbata

„Slavovlašská“ Itálie a „naši předci Galové“. Komparativní pohled na některé konstrukty slovanománie a keltománie
s. 146–155, resumé s. 156

Taťána Petrasová

Mystifikace nebo vážná hra. Liběchovský Slavín
s. 157–164, resumé s. 164–165

Marie Macková

Válečné zpravodajství 19. století – pocta hrdinům, nebo mystifikace?
s. 166–174, resumé s. 175

Václava Kofránková

Stručný dějepis Čech aneb dějiny s nadhledem
s. 176–183, resumé s. 183–184

Milan Ducháček

Československý národ jako ideál a touha
s. 185–197, resumé s. 197

Konstituování věd mezi mýty a ideologiemi

Michal Lutovský

Archeologie 19. století: ráj fikcí i peklo omylů
s. 201–210, resumé s. 210

Matěj Kratochvíl

Nespolehliví zapisovatelé. Sběratelé lidových písní jako fabulátoři tradice
s. 211–217, resumé s. 217

Jiří Kopecký

Česká hudební věda a česká hudba: nechtěné soužití?
s. 218–226, resumé s. 226–227

Mystifikace jako forma hry

Ivana Čornejová

Krkonošské fikce Ludmily Grossmannové-Brodské. Na okraj Krakonošova národnostního pojetí
s. 231–236, resumé s. 237

Jana Mezerová

Ostrostřelecká paráda. Mystifikační akty a instrumentalizace historie, jejich motivace a způsoby uplatnění v činnosti ostrostřeleckých spolků
s. 238–246, resumé s. 247

Martin Pelc

Recesistické spolky Šlarafie. Herní prvek v kultuře 19. století
s. 248–256, resumé s. 257

Autorství a mystifikace

Lenka Pořízková

K metodologickým problémům zkoumání (literární) mystifikace
s. 261–269, resumé s. 270

Milena Lenderová

Marie Čacká v kontextu „ženských“ mystifikací
s. 271–279, resumé s. 280

Nina Milotová

„Dokuď národy – i pěvci pěti budou…“ Dobře zatajená tvorba Ervína Špindlera
s. 281–287, resumé s. 287

Dana Hučková

Funkcie a podoby pseudonymov v slovenskej literatúre na prelome 19. a 20. storočia
s. 288–296, resumé s. 296–297

Eugen Brikcius

Politická travestie Jaroslava Haška jako „krátké spojení“ mezi klasickou mystifikací 19. století a tzv. novou mystifikací
s. 298–304, resumé s. 304
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6