Blanka Hemelíková

Recepce Rukopisů v humoru a satiře

s. 108–118, resumé s. 117–118

Rukopisy jsou začleňovány do proudu evropského ossianismu. Ossianismus vyvolával místní odezvy v satiře a humoru, a stejně tak i české Rukopisy byly recipovány v humoru a v satiře. Otázka stojí, jaká byla účast humoru a satiry proti Rukopisům nebo za jejich legitimizaci, a jak se tu promítly jak rukopisný „kult a mýtus", tak všechny kontroverze a směšnosti obklopující tyto památky. Ztvárnění rukopisné látky v humoru a v satiře přitom v průběhu 19. století procházelo proměnami. Komika řešila především témata sakralizace Rukopisů, směšnosti a výstřelky v zálibě ve starožitnostech, interpretace archeologických nálezů, poté nepřátele Rukopisů v cizině a konečně domácí vědecké spory o pravost památek. Odezvu Macphersonova díla v Anglii připomíná uplatnění nacionalistického hlediska v satiře a humoru, nicméně čeští komikové zároveň významně využívali příležitosti k čistému humoru.

Rukopisy - humor - satira

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6