Michal Lutovský

Archeologie 19. století: ráj fikcí i peklo omylů

s. 201–210, resumé s. 210

Z mylných interpretací a fiktivních konstrukcí, provázejících ve velkém množství počátky české archeologie, se příspěvek věnuje dvěma objevům z 50. a 60. let 19. století. První příklad se týká především fiktivních staroslovanských „runových“ nápisů. V novověkém sklepě objeveném v roce 1852 ve Skalsku u Mladé Boleslavi spatřoval Václav Krolmus pohanskou svatyni. Na dvou kamenech četl i obsáhlé „runové“ nápisy, spojující tento prostor s uctíváním smyšleného slovanského boha podzemí. Druhý archeologický omyl se týká chybné interpretace a datování knížecího hrobu z 9. století objeveného v roce 1864 v Kolíně. Vzhledem k tomu, že hrob obsahoval mimo jiné stříbrný kalich, byl nález mylně spojován s utrakvistickým prostředím. V hrobě měl být pohřben husitský vojevůdce Prokop Holý, padlý v bitvě u Lipan v roce 1434. Kalich, dílo z okruhu karolínského umění, byl tak předělán v mešní kalich pro kolínskou evangelickou jednotu.

 

archeologie – runy – kalich

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha