Plzeňské sympozia

Petr Píša

Druhá část Rukopisu královédvorského a její nálezce Antonín Pfleger Kopidlanský

s. 70–78, resumé s. 78

Příspěvek podává rozbor vzpomínky Antonína Pflegra (1811–1896), literárně činného pod přízviskem Kopidlanský, podle níž roku 1821, ve svých deseti letech, nalezl v kobce věže královédvorského děkanského kostela pergamenový proužek náležící k Rukopisu královédvorskému, který později věnoval Václavu Hankovi. Pflegerův objev pergamenového proužku je interpretován jako doklad o raném uctívání místa nálezu rukopisných památek, které začíná plnit roli místa paměti českých národních dějin. Příspěvek ukazuje dále postupnou institucionalizaci a kolektivizaci vzpomínání na místo nálezu Rukopisu, stejně jako pokles této tradice na lokální úroveň po odeznění hlavní fáze sporů o pravost rukopisných památek.

klíčková slova: Rukopis královédvorský – Antonín Pfleger Kopidlanský – Dvůr Králové nad Labem

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist