Lenka Řezníková

Literární moderna a pravda mystifikace. Symbolické pojetí mystifikace mezi gnozeologickým entuziasmem a epistemologickou skepsí

s. 38–44, resumé s. 45

90. léta 19. století přinesla v modelech literárního reprezentování mystifikace nové akcenty. Jestliže v předchozích desetiletích byla inscenována zejména jako sociální praxe, na přelomu století se pozornost přesouvá do oblasti estetiky a teorie poznání. Mystifikace se vyvazuje ze stávajících etických norem a je povýšena na legitimní estetickou a gnozeologickou kategorii. Tento posun v pojímání mystifikace odrážel obecný nárůst skepse, jež na přelomu 19. a 20. století zpochybnila iluzorní samozřejmost empirické evidence. I přes tuto epistemologickou skepsi však nové pojetí vykazovalo jistý gnozeologický optimismus, tj. nevylučovalo možnost poznání jako takového. Postulovalo však poznání nového, neempirického typu, které by reflektovalo nebezpečí klamu a v němž by, řečeno s Oscarem Wildem, mystifikace byla sama sobě evidencí.

klíčová slova: symbolismus – mystifikace – evidence – epistemologie

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha