Lenka Pořízková

K metodologickým problémům zkoumání (literární) mystifikace

s. 261–269, resumé s. 270

Autorka se ve svém článku snaží sumarizovat různé metodologické přístupy ke zkoumání literárních mystifikací, poukazuje na odlišné zakotvení samotného pojmu mystifikace v různých historických a regionálních kontextech. Uvádí, jaké problémy doprovázejí samotné definování pojmu mystifikace, resp. její vyčlenění z množiny literárních podvodů či klamů. Konfrontuje horizontální a vertikální model literární mystifikace, z nichž první je charakteristický právě směšováním mystifikace s podvody či omyly v širším slova smyslu, zatímco druhý uvažuje o mystifikaci jako o krajním případu literární stylizace, hravém literárním gestu, které lze detekovat na různých úrovních textu. Předkládá argumenty pro chápání mystifikace jako verbálního konceptuálního umění.

 

mystifikace – literární podvod – literární klam – konceptuální umění

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha