Milena Lenderová

Marie Čacká v kontextu „ženských“ mystifikací

s. 271–279, resumé s. 280

Marie Čacká (1811–1882), skutečným jménem Františka Svobodová, od počátku roku 1845 manželka vlasteneckého lékaře Josefa Bojislava Pichla, uveřejnila své první básně roku 1838. Autorka náležela k okruhu žen kolem Karla Slavoje Amerlinga a Bohuslavy Rajské, spoluzakládala českou dívčí školu v Praze a po určitou dobu na ní působila. Rustikální tematika jejích prvotin vedla ke vzniku fámy, že jejich autorkou je selka. Postava básnící selky až dosud v typologii česky píšících literátek chyběla, navíc zhmotňovala dobovou fascinaci vzdělanců venkovským prostředím, jež – nezkaženo civilizací a dobovým „poněmčujícím“ vzděláním – bylo považováno za rezervoár původní jazykově české kultury. Postava Marie Čacké byla promyšleným kalkulem přicházejícím v pravý čas s lidovostí. Ač byla Čacká naprostým opakem prosté české selky, dovedla se ve svých verších vcítit do mentality a citové naivity lidových písní. Naplnila v podstatě utopicky ideál lidové básnířky: díky venkovské izolaci nemohla být její tvorba ovlivněna „módními“ literárními směry ani díly současníků. Romantická představa o lidových zdrojích českého písemnictví a stejně tak i touha po literárně činné ženě byly v osobnosti neexistující selky-básnířky Marie Čacké dovedeny ad absurdum. Stala se ideálem definovaným nejen dobovými genderovými konstrukty, ale i nositeli vlastenecké komunikace, českými literáty: pocházela z idealizovaného venkova, byla literárně činná, schopná psát vytříbenou češtinou. Takový ideál byl ale v podstatě nedosažitelný, a to nejen ve 30. a první polovině 40. let 19. století. Nicméně literární mystifikace, jejichž předmětem, nositelkou nebo dokonce autorkou byly ženy, lze považovat za součást úsilí vtáhnout do literární tvorby autorky a jako taková je součástí snah o vytvoření české kultury vázané na český jazyk.

 

básnířky – Marie Čacká – literární mystifikace

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha