Martin Pelc

Recesistické spolky Šlarafie. Herní prvek v kultuře 19. století

s. 248–256, resumé s. 257

Recesistické spolky Schlaraffia se konstituovaly v německy hovořících oblastech počínaje rokem 1859, kdy se ustavila jako první svého druhu Schlaraffia Praga. Postupně vzniklo několik stovek samostatných společností, které však uznávaly jednotné principy, navzájem intenzivně komunikovaly a tvořily svého druhu sociální síť tvořenou výhradně muži ze středních a vyšších společenských vrstev. Jejich českou obdobou byly i přes řadu odchylek tzv. spolky kosů. Recese ve Schlaraffii spočívala na promyšleném fiktivním světovém řádu, inspirovaném v mnoha ohledech středověkou stavovskou společností. Historismus Schlaraffie se odrážel v komplikovaném ceremoniálu, hierarchii členstva a nomenklatuře členských typů, udělování vtipných „rytířských“ přídomků nebo perzifláži žánrů kurtoazní poezie ve schlaraffském „umění“. Běžné ale byly i četné anachronismy, jež představovaly jeden ze zdrojů humoru, obdobně jako apoteóza absurdity a nevkusu. Svým zdůrazňováním protikladu posvátného a profánního se Schlaraffie jeví být více než pouhou (psychologickou) kompenzací každodenního profesního života členů, jak bývá často vykládána, a naplňuje výměr hry, jak ji pojednal filozof Eugen Fink, Roger Caillois a nepřímo také filozof náboženství Mircea Eliade.

 

Schlaraffia – Šlarafie – recesistické spolky – humor

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha