Jiří Kopecký

Česká hudební věda a česká hudba: nechtěné soužití?

s. 218–226, resumé s. 226–227

Samotná tvorba českých skladatelů 19. století může být z dnešního pohledu vnímána jako falzifikát skutečnosti, jestliže se jedná o uplatnění exotických, folkloristických nebo archaických prvků. Často však v případě těchto ve své době legitimních postupů nestál v popředí zájem klamat posluchače, a pokud se autor dopustil podvodu, byl zpravidla rychle odhalen. Závažnějších prohřešků vůči realitě se posléze dopouštěla rodící se hudební věda zastoupená osobnostmi Otakara Hostinského a Zdeňka Nejedlého, která záměrně utvářela obraz výrazných osobností v souladu s národními cíli společnosti. Rozkrývání událostí skrze literární nánosy vede až k otázce, zda vůbec máme dějiny české hudby.

 

Otakar Hostinský – Zdeněk Nejedlý – česká hudební věda

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6