Peter Deutschmann

Mystifikace z prvního až n-tého stupně

s. 28–37, resumé s. 37

Historie recepce RKZ je v tomto příspěvku pojata jako příběh úspěchu komunikace a je popsána pomocí Luhmannova teoretického souboru systémové teorie. Abstrakce s tím spojená zdůrazňuje roli recipientů, neboť pouze na základě jejich „pochopení“ může komunikace vůbec proběhnout a udržet se. Okolnost, že RKZ jsou mystifikacemi, vzbudila dlouhotrvající zájem o toto téma a dala tak vzniknout komunikačnímu/sociálnímu systému, jenž se okolo tématu RKZ konstituoval. Rozlišení mezi psychickým a sociálním systémem umožňuje de-ontologizaci otázky pravosti RKZ, místo ní lze rozlišit prostřednictvím různých pojetí „psychických“ systémů odesílatele a příjemce čtyři typy v rozmezí mezi historiografií a fikcí. Analýza diskuze o Rukopisech poukazuje na vzrůstající fikcionalizaci pozorování. Rozdělení na fikci a non-fikci nahrazuje jiné diference v pozorování (například dlouho dominující rozdělení na autentické/zfalšované), což – jako v případě románu Miloše Urbana Poslední tečka za rukopisy – umožňuje vznik nových pozorování k Rukopisům.

klíčová: systémová teorie – fikce – pozorování

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6