Xavier Galmiche

První francouzské překlady Rukopisů v 19. století – Jean-Jacques Amp?re, Frédéric-Gustave Eichhoff – a metoda srovnávacích kulturních dějin

s. 93–106, resumé s. 107

Rukopisy královédvorský a zelenohorský byly během dlouhého časového rozmezí (1828–1973) překládány do francouzštiny a šířeny v rámci intelektuální a vědecké komunity. Díky péči řady jejich překladatelů dodnes ve francouzském kontextu zůstaly nejvíce přitažlivým výtvorem české literatury. Můžeme věřit, že za tuto popularitu vděčí rodící se tradici francouzské slavistiky a zejména četným pracím Louise Legera (1843–1923), který jim zasvětil řadu publikací. Teze dovoluje detailně přezkoumat studie o prvních francouzských překladech a textech prozrazujících domnělý středověký kontext Rukopisů (zvláště Záboj), jejichž autory byli Jean-Jacques Amp?re (1800–1864) a Edgar Quinet (1803–1875).

klíčová slova: Rukopisy – recepce – Francie

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6