David Venclík

Domnělý strážce svatováclavské koruny. Symbolika hradu Karlštejna v kontextu českého státoprávního programu

s. 139–145, resumé s. 145

Obnovení ústavnosti umožnilo české politické reprezentaci počátkem 60. let 19. století znovuoživit státoprávní požadavky a zahájit zápas o „nové“ postavení českých zemí v rámci Rakouského císařství. Symbolickým aktem uznání svébytnosti a historických tradic země se měla stát korunovace Františka Josefa I. českou královskou korunou, k níž habsburský panovník vyslovil dokonce předběžný souhlas. Císařův slib probudil v české společnosti vzrušené diskuse o významných symbolech české státnosti. Na program jednání zemského sněmu se kupříkladu dostala žádost českých poslanců o rekonstrukci chátrajícího hradu Karlštejna, který měl získat novou reprezentativní podobu odpovídající jeho historickému významu. Obhajoba monumentálního stavebního projektu obsahovala svéráznou interpretaci spojující původní poslání hradu s uložením svatováclavské koruny. Při slovních přestřelkách se čeští a němečtí politici dotkli nejen finančních otázek přestavby hradu, ale přeli se také o význam korunovační insignie českých králů. Rétorika sporů se odrazila rovněž v komentářích dobových periodik, pomocí kterých aktualizované mýty o počátcích dějin Karlštejna pronikaly do veřejného povědomí.

 

státoprávní program – Karlštejn – památková péče

 

 

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha