Michael Wögerbauer

Inovace v době privilegií: Höchenbergerův vynález polní tiskárny

242–250, resumé s. 250

Text analyzuje pokusy pražského knihtiskaře Jana Tomáše Höchenbergera získat privilegované postavení vojenského knihtiskaře v sedmdesátých letech 18. století, tedy v době, kdy bylo pro nové firmy těžké se prosadit proti zastaralému systému privilegií. Po prvním, nepodařeném pokusu se v letech 1779–1780 ucházel o privilegium znovu s „polní tiskárnou na povozu“, kterou označil jak původce, tak i historik Josef Dobrovský jako Höchenbergerův „vlastní vynález“. Pokus získat privilegium se analyzuje na pozadí nepropustnosti dosavadního systému privilegií a na základě teze francouzského historika knihy Frédérica Barbiera, že se na konci 18. století odehrává „druhá revoluce knihy“, která se však na rozdíl od první (Gutenbergův vynález) a třetí (digitalizace) nevyznačuje technickým pokrokem, nýbrž rozšiřováním a demokratizací tištěné komunikace. Na tomto pozadí je Höchenbergerův pokus pozoruhodný, tím spíše, že polní tiskárny odpovídají potřebě administrovat nové „lidové“ armády a komunikovat s rostoucím množstvím vojáků, kteří nebojují jako žoldáci za peníze, nýbrž za svou „vlast“ a „národ“.

klíčová slova: české země, rakouská monarchie, 19. století, dějiny knihtisku, propaganda, veřejnost 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6