Sborník 1986
Člověk a příroda v novodobé české kultuře. Praha, Národní galerie 1989, 309 stran, 102 čb. obr. ISBN 80-7035-000-8 (Studie a materiály 5) Redakčně připravila Milena Freimanová.

seznam vyobrazení

**Ivonne Janková, Uplatnění architektonických doplňků v parcích a zahradách**
1. Reliéf na trafostanici, Praha 4, Jižní Město – Háje (foto J. Janatková)
2. Parková úprava, Praha 4, Jižní město – Háje (foto J. Janatková)
3. Parková úprava vnitrobloku s ústředním motivem pavilónku, návrh PÚ VHMP ateliér 7 arch. V. Valtr, realizace 1986-1987, Praha, Jihozápadní město – Stodůlky
4. „Úprava“ Seminářské zahrady, Praha 1 (foto J. J.)
5. Pavilón podniku Sady, lesy, zahradnictví ve Vrchlického sadech v Praze 1 (foto J. J.)
6. „Architektonické doplňky“ v Seminářské zahradě, Praha 1 (foto J. J.)
7. Zahradní pavilón u vily čp. 6 na Krupkově náměstí, Praha – Bubeneč, postavil Karel Ignác Clary-Aldringen kolem 1810, zbořeno 1976 (foto I. J. srpen 1976)
8. Čínský pavilon, Praha 5, Cibulka, postaveno pro pasovského biskupa Leopolda Linharta Thun-Hohensteina v letech 1818-1824 (foto I. J. srpen 1976)
9. Socha Diany (1813-1823), Praha 5, Cibulka, pavilónek poškozen bouří a snesen 1959 (foto J. J.)
10. František Fridrich, Kavárna v městské parku Na Poříčí, fotografie ze 70. let 19. století. Kavárenský pavilon postavil 1878 F. Saller a J. Beninger, na místě městských hradeb zbořených 1875 byly založeny Městské sady Na Poříčí, před 1920 zvané Poříčský sad, 1939-1945 Jana ze Středy, 1945-1946 Poříčsksý sad, od roku 1946 Sady Jana Švermy
11. Vrchlického sady, fotografie původního stavu, fotografoval Neubert 1913 pro Český svět.
12. Vrchlického sady s Hlavním nádražím před vybudováním magistrály, stav asi z roku 1962 (foto J. J.)
13. Zbytek Švermových sadů s budovou Muzea hl. m. Prahy a s magistrálou (foto J. J.)
14, 15 Vrchlického sady před Hlavním nádražím 1985 po vybudování odbavovací haly a metra (foto J. J.)

**Petr Wittlich, Proč právě příroda – výtvarné umění a biologické myšlení na konci 19. století**
16. Arnold Böcklin, Boj kentaurů, olej, replika z roku 1878
17. Victor Horta, Schodištní hala domu ing. Tassela, 1893, Brusel
18. Jan Kotěra, Peterkův dům, 1899-1900, detail fasády, Praha
19. Vojtěch Preissig, Ornament květiny, 1898, akvarel 15,1 x 13,9 cm, Národní galerie v Praze
20. Henry van de Velde, Viněta, kolem 1895, dřevořez

**Roman Prahl, Intimní krajina a její české přijetí**
21. Antonín Chittussi, Z uherské pusty, asi z roku 1873
22. Mikoláš Aleš, Hudba (z triptychu k básni Máj od Karla Hynka Mácha) MAJMA (foto NG)
23. Antonín Chittussi, Náčrt k obrazu Podzim ve Fontainebleau, 1879-1880, olej, plátno na kartonu, 23,3 x 32,5 cm, Národní gaĺerie v Praze O 4985 (foto NG)
24. Antonín Chittussi, Studie k obrazu z Českomoravské vysočiny (foto NG)
25. Marie Kirshcnerov, Krajina v dunách, olej, NG Praha O 4295 (foto NG V. Fyman)
26. Antonín Chittussi, Krajina s řekou, 1885, olej, plátno, 45,5 x 85,5 cm, NG Praha O 4713 (foto NG)
27. Antonín Chittussi, Seina v Suresnes, (kol. 1883), NG Praha O 687 (foto NG )
28. Antonín Chittussi, Na dráze orleánské I (kol. 1884), olej, plátno, 33 x 46,5 cm, NG Praha O 5819 (foto NG)
29. Antonín Chittussi, Na dráze orleánské II, olej, plátno, NG Praha O 5169 (foto NG)
30. Antonín Chittussi, Svatovítský rybník (1886), olej, dřevo, 32,5 x 44 cm, NG Praha O 2856 (foto NG)
31. Otakar Lebeda, Na řece, olej, plátno, NG Praha O 3298 (foto NG)

**Lubomír Konečný, Signatura času: poznámky k výkladu Krajiny se zříceninou od Antonína Mánesa**
32. Antonín Mánes, Krajina se zříceninou (opatství Kelso), (1828), olej, plátno, 60,5 x 84 cm, NG Praha O 1254 (foto NG), Tři muži u náhrobku, detail obrazu
33. Antonín Balzuer, Šestý list ze série předloh stromů (1800), NG v Praze R 35240 (foto NG)
34. Jacob von Ruisdael, Židovský hřbitov (asi 1655), Drážďany, Staatliche Kunstsammlungen, Galerie Alte Meister

**Jana Ševčíková – Jiří Ševčík, Zrození města z krajiny aneb simulovaný ráj**
35. Semiramidiny zahrady v představě 19. století
36. Krajinářský park 2. poloviny 19. století, Průhonice (od 1885)
37. Tři fáze Vinohrad, rekonstrukce podle historických map, J. Benda, J. Pleskot, 1982: a) předměstská krajina viničných hor, stav k roku 1969, b) Wimmerovy aleje, stav regulace k roku 1838, c) parcelace a zastavění Wimmerova trojúhelníku historizujícími stavbami, stav k roku 1885
38. Vinohradské náměstí ještě s průhledem do volné krajiny; fotografie z počátku 20. století
39. Antonín Pucherna, Terasy Wimmerových sadů nad Prahou, 1820
40. J. Línek, V. Milunić, Panelový dům na umělé skále, domov důchodců, 1986, Praha – Malešice; simulovaná příroda v panelovém sídlišti
41. R. Banham, F. Dallegret, „Un-house“, 1965, environmentální nafukovací bublina na skále
42. Vladislav Žák, Ideogram nového pojetí pokroku – obytná krajina budoucnosti, 1944

**Vlasta Dvořáková, K sémantice sentimentálních zahrad**
43. Veltrusy, pohled na zámek od rybníka, ze série grafik Louise Chotkové, ryto Piringerem
44. Celkový plán dispozice parku ve Veltrusích, kreslil Ing. Ig. Schmidt, ryl Joh. Renard ve Vídni
45. Veltrusy, zámecký park, projekt egyptského můstku s plastikou sfingy, akvarelová kresba J. P. Jöndla, 1813
46. Veltrusy, projekt přemostění podzemního kanálu, můstek s plastikou šakalího boha Anubise, akvarel J. P. Jöndl, 1813
47. Veltrusy, dórský zahradní pavilon, projekt J. P. Jöndla z roku 1814, nárys průčelí
48. Veltrusy, čínský most, projekt J. P. Jöndla z roku 1813
49. Veltrusy, nárys pilíře a brány stavidla průplavu, projekt J. P. Jöndla, kolem 1813-1814
50. Veltrusy, zámecký park, ptačí bidlo ve tvaru pyramidy, projekt J. P. Jöndla z roku 1814
51. Veltrusy, francouzský projekt rokokové zříceniny pavilonu s peronem pro zámecký park z roku 1785, varianta nárysu, nesign.
52. Veltrusy, projekty na úpravu francouzské zahrady z let 1785-1786, grotta na terase s kaskádou
53. Veltrusy, Bažantnice zlatých a stříbrných bažantů v zámeckém parku, ze série grafik L. Chotek – Piringer
54. Veltrusy, Gotický mlýn v zámeckém parku, ze série grafik L. Chotek – Piringer
55. Veltrusy, Laudonův pavilón nad kanálem v zámeckém parku, ze série grafik L. Chotek – Piringer
56. Veltrusy, Pohled na Myslivnu s kreslící hraběnkou v zámeckém parku, ze série grafik L. Chotek – Piringer
57. Veltrusy, zámecký park, Chrámek přátel zahrad a venkova, ze série grafik L. Chotek – Piringer, kol. 1820
58. Krásný Dvůr, zámecký park, pohled na chrámek a vodopád, akvarel, podle přírody kreslil S. Klotz
59. Krásný Dvůr, zámecký park, pohled na chrámek nad řekou, akvarel S. Klotze
60. Krásný Dvůr, zámecký park, gotický chrám v zahradě, kolorovaná rytina, kreslil S. Klotz, ryl Wizani ml., kol. 1820
Materiály uloženy v Archivu ÚDU AV ČR, foto T. Billerová

**Jana Potužáková, Historicky cenná letní sídla v Plzni – Severní předměstí**
61. Zahrada bratří Tuschnerů, detail plánu města Plzně z roku 1821 od J. Tošenovice z archivu města
62. Plzeň – Lochotín, lázně (1833), pavilon nad pramenem M. Kopeckého, dobová fotografie
63. Plzeň – Lochotín, lázně (1833), pavilón Síň přátelství s bustou M. Kopeckého v popředí, dobová fotografie

**Miloslav Bělohlávek, Plzeň – Životní prostředí a zeleň**
64. Josef z Tošenovic, Plzeň – plán města z roku 1821, Archiv města Plzně, inv. č. M 679

**Marie Benešová, Přírod a urbanistický koncept na počátku 19. století v Čechách**
65. Josefov, Pevnost z let 1780-1789, situační plán L. Querlonde du Hammel
66. Josefov, Pohle do ulice pevnosti, fotografie
67. Terezín, Pevnost z let 1780-1784, půdorys
68. Karlín, půdorys stavu z roku 1841, nákres Jiřího Fischera
69. Františkovy Lázně z roku 1793, pohled z ptačí perspektivy
70. Františkovy Lázně, pohled k pavilónu nad Františkovým pramenem podle obrazu Kunikeho z 1. pol. 19. stol.
71. Mariánské Lázně, půdorys města, situace z roku 1820, nákres Jiřího Fischera a Václava Skalníka
72. Mariánské Lázně, plán města z doby kolem roku 1860
73. Mariánské Lázně podle rytiny G. Döblera z roku 1825

**Miloš Pistorius, Poznámka k zobrazení českého lva v 19. století**
74. Josef Mánes, Prapor pražského Hlaholu, (1826), rub, olej na hedvábí
75. Vojtěch Hynais, Návrh na plakát Jubilejní výstavy 1890, Plzeň 079 (foto NG)

**Karel Miler, Člověk a příroda v roce 1889**
76. Vojtěch Hynais, Společnost v přírodě 1889, olej na plátně, Národní galerie v Praze DO 2007 (foto NG)

**Gabriela Šimková, Fontána Smuteční vrba v romantické parkové úpravě Josepha Paxtona**
77, 78. Fontána Smuteční vrba rekonstruovaná Josephem Paxtonem, Chatsworth, Derbyshire, Anglie, denní a noční snímek fontány

**Marie Pospíšilová, Přírodní scenérie malované na objednávku**
79. Bedřich Wachsmann, Křivoklát, 1860, akvarel na papíře, 43 x 53 cm, sbírky Pražského hradu PHO 3421 (foto PH)
80. Bedřich Wachsmann, Týřov, 1860, akvarel na papíře, 30 x 39 cm, sbírky Pražského hradu PHO 3417 (foto PH)
81. Bedřich Wachsmann, Zřícenina Týřova, 1860, akvarel na papíře, 29 x 39 cm, sbírky Pražského hradu PHO 3420 (foto PH)
82. Bedřich Wachsmann, Zámek Nižbor, 1860-1861, akvarel na papíře, 29 x 38 cm, sbírky Pražského hradu PHO 3418 (foto PH)
83. Bedřich Wachsmann, Vodopád u Skryjí, 1861, akvarel na papíře, 54 x 43 cm, sbírky Pražského hradu PHO 3419 (foto PH)

**Jana Bělohlávková, Příspěvek k zahradnímu umění 18. a 19. století**
84. Čínská pagoda, mědirytina, sc. J. J. Wagner, Ideenmagazin č. 48
85. Čínská plovoucí zahrada, mědirytina, inv. C. M. Berggold, sc. J. J. Wagner, 1808, Ideenmagazin č. 53
86. Dům pro učence, návrh v anglickém stylu, mědirytina, sc. J. J. Wagner, 1808, Ideenmagazin č. 58
87. Dům pro učence, mědirytina, sc. Hüllmann, Ideenmagazin č. 59
88. Mauzoleum, mědirytina, sc. Hüllmann, Ideenmagazin č. 59
89. Římský chrám, mědirytina, sc. J. J. Wagner, 1808, Ideenmagazin č. 55
90. Chrám přátelství, mědirytina, inv. W. Kanne, sc. J. J. Wagner, 1808, Ideenmagazin č. 57
91. Ruina římského akvaduktu, mědirytina, inv. E. G. Kühnert, sc. J. J. Wagner, 1808, Ideenmagazin č. 52
92. Jeskyně se sochou Neptuna, mědirytina, sc. J. J. Wagner, 1808, Ideenmagazin č. 49
93. Vzpomínkový sloup určený pro zahradu člena zednářské lóže, mědirytina, sc. J. J. Wagner, 1808, Ideenmagazin č. 53
94. Pomník v římském stylu, mědirytina, inv. P. Speeth, sc. J. J. Wagner, 1808, Ideenmagazin č. 55
Materiály uloženy v Archivu ÚDU AV ČR, foto T. Billerová

**Markéta Nováková, Člověk a příroda v novodobém českém umění (?), výstava v Západočeské galerii, Plzeň**
95. Antonín Mánes, Krajina v bouři, 1834
96. Josef Navrátil, Skalnatá krajina s jezerem (50. léta)
97. Josef Mánes, Pohle dna Ostrý a Javor (pol. 60. let)
98. Julius Mařák, Zbloudilé děti v lese (1876)
99. Mikoláš Aleš, Voda z cyklu Živly, 1881
100. Antonín Chittussi, Z údolí Doubravky (1886)
101. František Bílek, Jak paprsek slunce... (1899)
102. Max Švabinský, Dvojice na stráni (k básni K. H. Máchy Máj), 1900

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha
https://www.high-endrolex.com/6