Plzeňské sympozia

Václav Maidl

Adalbert Stifter a Božena Němcová: podoby a rozdíly

394–401, resumé s. 401
Příspěvek vychází z pojetí biedermeieru jakožto životního stylu a srovnává z tohoto hlediska díla Adalberta Stiftera a Boženy Němcové. Hlavní rozdíly se objevují ve větší sensibilitě a konkrétnosti Němcové jak při tematizaci sociální problematiky, tak v samotném literárním ztvárnění. Zatímco u Němcové dominuje dialogičnost a všechny postavy integrující komunikativní prostředí, převládají u Stiftera popis, reflexe a monologicky utvářené pasáže. Jeho literární svět proto působí uzavřeně, téměř autisticky, rozhodně není tak komunikativně otevřený, jako je tomu u Němcové. Další rozdíl představuje kategorie řádu: u Němcové se jedná o řád intuitivní, přirozený, v souladu s rytmem přírody. Stifter čtenáři prezentuje reflektovaný, vědomě zachovávaný řád s určující úlohou rozumu. Zjištěné rozdíly mohou být chápany jako varianty na pozadí společné konstanty biedermeierovského světa.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist