Plzeňské sympozia

Irena Bukačová

Západočeský malíř Taddeo Mayer a okruh manětínských malířů

209–216, resumé s. 216
Taddeo Mayer, středoevropský malíř původem z Čech, patří k reprezentantům portrétního umění miniatury let 1830 -1850. Počátek jeho životní dráhy je spojen se západními Čechami, kde navázal první kontakty s aristokratickým a měšťanským prostředím. Tyto vztahy mu otevřely cestu ke vzdělání ve Vídni i k pozdější kariéře. Jeho bohaté, dosud ne zcela zpřístupněné dílo charakterizují vynikající portréty, které nezapřou školení u čelného rakouského mistra miniatury Moritze Daffingera. Dokládají i styk se šlechtou, navzájem propojenou četnými rodovými vazbami a kontakt s pražským obrozeneckým prostředím. Autorka chápe svůj příspěvek jako malý medailon, jehož cílem je rekapitulace osudů malíře Taddea Mayera na základě zachovaných děl, archivních pramenů a dobové publicistiky, potvrzující jeho začlenění do kontextu českého biedermeieru.
Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist